NEWS

[VB.NET] Chặn website sử dụng file host windows

[VB.NET] Chặn website sử dụng file host windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8459 14:54:09, 25/07/2017VB.NET   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chặn một website truy cập ra khỏi internet. Cách đơn giản, là chúng ta sử dụng file host trong Windows trỏ đường dẫn trang web chúng ta cần khóa về địa chỉ LAN (vd: 127.0.0.1).

Bài viết này rất đơn giản chúng ta chỉ cần ghi file lên host trong thư mục: C:WindowsSystem32driverecthost.

block a website csharp

Vd: khóa website http://www.24h.com.vn

Add thông tin thêm trong file host thành:

127.0.0.1 http://www.24h.com.vn.

Chỉ đơn giản vậy là chúng ta đã khóa được một website. Các bạn có thể tham khảo video demo khóa website bằng file host bên dưới:

Source code VB.NET

Public Class Form1
  Dim path As String
  Dim sw As StreamWriter
  Private Sub btnBlock_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnBlock.Click
    Path = "C:WindowsSystem32driversetchosts"
    sw = New StreamWriter(Path, True)
    Dim sitetoblock As String = (Environment.NewLine & "127.0.0.1 " & txtWebsite.Text)
    sw.Write(sitetoblock)
    sw.Close()
    MessageBox.Show("Site Blocked")
  End Sub
End Class

- Lưu ý: do file host là file hệ thống nằm trong thư mục system32, vì vậy muốn ghi dữ liệu lên file host các bạn cần phải chạy ứng dụng với tài khoản Administrator.

Để chạy được ứng dụng yêu cầu Administrtor, Bạn cần tạo thêm một file app.manifest trong solution.

Sau đó, chỉnh dòng lệnh sau đó chạy chế độ Admin:

 

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Chặn website sử dụng file host windows
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8459 14:54:09, 25/07/2017VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp