NEWS

[DATABASE] Base64 Encode and Decode trong Sqlserver

[DATABASE] Base64 Encode and Decode trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3630 10:40:44, 29/07/2022DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách truy vấn mã hóa và giải mã thuật toán Base64 trên Sqlserver.

[DATABASE] Encrypt and Decrypt Base64 in Sqlserver

Base64 là một chương trình mã hóa chuỗi ký tự bằng cách dùng thay thế các ký tự trong bảng mã ASCII 8 bit thông dụng thành bảng mã 6 bit.

Nó thường được sử dụng để mã hóa các tập tin đa phương tiện (hình ảnh, âm thanh, video,…). Ký tự 64 trong Base64 là đại diện cho 64 ký tự trong bãng mã ASCII

b64-fb

1. Hàm mã hóa Base64 in Sqlserver

DECLARE @input NVARCHAR(MAX)
SET @input = N'Mã hóa BASE64 - Laptrinhvb.net'

SELECT
  CAST(N'' AS XML).value(
     'xs:base64Binary(xs:hexBinary(sql:column("bin")))'
    , 'NVARCHAR(MAX)'
  )  Base64Encoding
FROM (
  SELECT CAST(@input AS VARBINARY(MAX)) AS bin
) AS EncodeBase64Result;

Kết quả khi chúng ta thực hiện lệnh trên:

encode64_sql

2. Hàm giải mã Base64 trên Sqlserver

DECLARE @text VARCHAR(MAX)
SET @text = 'TQDjACAAaADzAGEAIABCAEEAUwBFADYANAAgAC0AIABMAGEAcAB0AHIAaQBuAGgAdgBiAC4AbgBlAHQA'


SELECT 
  CAST(
    CAST(N'' AS XML).value(
      'xs:base64Binary(sql:variable("@text"))'
     , 'VARBINARY(MAX)'
    ) 
    AS NVARCHAR(MAX)
  )  DecodeBase64Result
;

Kết quả khi chạy lệnh giải mã 

decode_base64_sql

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Base64 Encode and Decode trong Sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3630 10:40:44, 29/07/2022DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp