Bài viết mới

[SQLSERVER] Hướng dẫn kiểm tra bản quyền License sql

[SQLSERVER] Hướng dẫn kiểm tra bản quyền License sql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 521 08:39:53, 08/06/2018DATABASE   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem bản quyền của phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Sql Server.

Các bạn thực hiện chạy lệnh SQL sau:

SELECT SERVERPROPERTY('productversion') as productversion,
 SERVERPROPERTY ('productlevel') as productlevel,
 SERVERPROPERTY ('edition') as edition,
 SERVERPROPERTY('LicenseType') as LicenseType,
 SERVERPROPERTY('NumLicenses') as NumLicenses

=> Kết quả trả về khi thực hiện câu lệnh trên

kiểm tra bản quyền sqlserver

- Nhìn hình trên các bạn sẽ thấy được phiên bản của các bạn đang sử dụng, như phiên bản của mình là Enterprise Edition (64-bit).

- LicenseType  sqlserver của mình là Disabled (phần mềm của mình chưa có bản quyền) 

- NumLicenses NULL: Chưa có số licenses

=> Anh Microsoft không thích điều này. laugh

Tags:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn kiểm tra bản quyền License sql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 521 08:39:53, 08/06/2018DATABASE   In bài viết