NEWS

[C#] Chia sẽ class BackGroundOverlay Show Modal cho Winform

[C#] Chia sẽ class BackGroundOverlay Show Modal cho Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1507 13:02:56, 16/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn Class BackgroundOverlay, mình viết Extension method dùng để show Modal cho Form C#.

[C#] Overlay Show Modal Winform 

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Show Modal C#:

modal_overlay

Đầu tiên các bạn tạo cho mình 1 class BackgroundOverlay C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BlurBackgroundDemo
{
  public static class BackGroundOverlay
  {
    public static void ShowModal(this Form form, Form parentForm, Color? colorOverlay = null)
    {
      Form formBackground = new Form();
      try
      {
        formBackground.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
        formBackground.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        formBackground.Opacity = .50d;
        formBackground.BackColor = colorOverlay ?? Color.Black;
        formBackground.WindowState = FormWindowState.Maximized;
        formBackground.TopMost = true;
        formBackground.Location = parentForm.Location;
        formBackground.ShowInTaskbar = false;
        formBackground.Show();
        form.Owner = formBackground;
        form.ShowDialog();
        formBackground.Dispose();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        formBackground.Dispose();
      }
    }
  }
}

Và cách sử dụng khi show form C#:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  var uu = new SubForm ();
  uu.ShowModal(this, Color.Orange);
}

Cách bạn có thể truyền màu vào theo mình yêu thích.

Nếu không truyền thì mặc định màu đen nhé.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: show modal c#modal dialog c# winform

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ class BackGroundOverlay Show Modal cho Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1507 13:02:56, 16/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.