NEWS

[C#] Chia sẽ class BackGroundOverlay Show Modal cho Winform

[C#] Chia sẽ class BackGroundOverlay Show Modal cho Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2524 13:02:56, 16/12/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn Class BackgroundOverlay, mình viết Extension method dùng để show Modal cho Form C#.

[C#] Overlay Show Modal Winform 

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Show Modal C#:

modal_overlay

Đầu tiên các bạn tạo cho mình 1 class BackgroundOverlay C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BlurBackgroundDemo
{
  public static class BackGroundOverlay
  {
    public static void ShowModal(this Form form, Form parentForm, Color? colorOverlay = null)
    {
      Form formBackground = new Form();
      try
      {
        formBackground.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
        formBackground.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
        formBackground.Opacity = .50d;
        formBackground.BackColor = colorOverlay ?? Color.Black;
        formBackground.WindowState = FormWindowState.Maximized;
        formBackground.TopMost = true;
        formBackground.Location = parentForm.Location;
        formBackground.ShowInTaskbar = false;
        formBackground.Show();
        form.Owner = formBackground;
        form.ShowDialog();
        formBackground.Dispose();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
      finally
      {
        formBackground.Dispose();
      }
    }
  }
}

Và cách sử dụng khi show form C#:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  var uu = new SubForm ();
  uu.ShowModal(this, Color.Orange);
}

Cách bạn có thể truyền màu vào theo mình yêu thích.

Nếu không truyền thì mặc định màu đen nhé.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẽ class BackGroundOverlay Show Modal cho Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2524 13:02:56, 16/12/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.