NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo control động đơn giản trong Csharp

[C#] Hướng dẫn tạo control động đơn giản trong Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11982 09:00:40, 07/11/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo control động trong C# Winform. Mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một Text Box đơn giản.

Khi click vào button thì sẽ tạo thêm 1 textbox.

Giao diện demo:

Tạo control động C#

Source code C#:

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    int cLeft = 1;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      AddNewTextBox();
    }

    public System.Windows.Forms.TextBox AddNewTextBox()
    {
      System.Windows.Forms.TextBox txt = new System.Windows.Forms.TextBox();
      this.Controls.Add(txt);
      txt.Top = cLeft * 25;
      txt.Left = 100;
      txt.Text = "TextBox " + this.cLeft.ToString();
      cLeft = cLeft + 1;
      return txt;
    }
  }
}

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo control động đơn giản trong Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11982 09:00:40, 07/11/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.