NEWS

[C#] Tìm tất cả thiết bị trong cùng lớp mạng Lan

[C#] Tìm tất cả thiết bị trong cùng lớp mạng Lan
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4895 09:08:37, 20/10/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách tìm các thiết bị trong mạng LAN, để tìm các thiết bị có online trên mạng LAN hay không, chúng sẽ tiến hành thực hiện Ping một dãy IP cùng lớp mạng.

[C#] Find Device in Lan

Ví dụ: Địa chỉ IP của mình hiện tại là 172.16.66.8 

Thì mình muốn tìm các thiết bị cùng lớp mạng 172.16.66, mình sẽ Ping địa chỉ IP từ 172.16.66.2 => 172.16.66.254.

Kết quả Ping nào trả về thành công, thì mình sẽ biết được thiết bị đó có online hay không.

Nếu các bạn Ping bình thường trong lớp mạng sẽ mất rất nhiều thời gian, ở tool này mình sử dụng multi thread để ping, nên thời gian ping 1 range vậy khoảng chưa đến 3 giây là hoàn thành.

Demo ứng dụng Find Device in Lan C#:

finddevice

Source code Ping device c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Diagnostics;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FindDevice
{
  public partial class FormMain : Form
  {    
    private string BaseIP = "172.16.0.";
    private int StartIP = 2;
    private int StopIP = 255;
    private string ip;
    private string list_ip;
    private int timeout = 3000;
    private int nFound = 0;

    static object lockObj = new object();
    Stopwatch stopWatch = new Stopwatch();
    TimeSpan ts;
    public FormMain()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void buttonSweepAsync_Click(object sender, EventArgs e)
    {      
      RunPingSweep_Async(txt_ip.Text);     
    }
    public async void RunPingSweep_Async(string txt_ip)
    {
      nFound = 0;
      list_ip = "";
      BaseIP = txt_ip + ".";
      var tasks = new List<Task>();

      stopWatch.Start();

      for (int i = StartIP; i <= StopIP; i++)
      {
        ip = BaseIP + i.ToString();

        System.Net.NetworkInformation.Ping p = new System.Net.NetworkInformation.Ping();
        var task = PingAndUpdateAsync(p, ip);
        tasks.Add(task);
      }

      await Task.WhenAll(tasks).ContinueWith(t =>
      {
        stopWatch.Stop();
        ts = stopWatch.Elapsed;
       
        richTextBox1.BeginInvoke(new Action(() =>
        {
          richTextBox1.Text = list_ip;
          lblresult.Text = nFound.ToString() + " thiết bị được tìm thấy! Elapsed time: " + ts.ToString();
        }));
        
      });
    }
    

    private async Task PingAndUpdateAsync(System.Net.NetworkInformation.Ping ping, string ip)
    {
      var reply = await ping.SendPingAsync(ip, timeout);

      if (reply.Status == System.Net.NetworkInformation.IPStatus.Success)
      {
        lock (lockObj)
        {
          list_ip += ip + Environment.NewLine;
          nFound++;
        }
      }
    }

  }

  
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tìm tất cả thiết bị trong cùng lớp mạng Lan
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4895 09:08:37, 20/10/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.