NEWS

[C#] Encode và Decode Text to PDU trong lập trình csharp

[C#] Encode và Decode Text to PDU trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9106 15:56:04, 10/09/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mã hóa và giải mã PDU trong lập trình C# sử dụng thư viện SMSPDULib.

[C#] Encode and Decode PDU Winform

PDU là một mã code được sử dụng trong lĩnh vực viễn thông, nếu các bạn nào đã tìm hiểu về lập trình sử dụng tập lệnh AT command để gởi tin nhắn SMS, thì các bạn sẽ thấy PDU này.

Mục đích của bài viết này, là mình giúp các bạn nào đang lập trình gởi SMS với thiết bị DCom 3G hoặc thiết bị chuyên dụng GSM Modem.

Nếu các bạn muốn gởi nội dung tin nhắn dưới dạng Unicode có dấu tiếng việt, thì các bạn cần chuyển đổi Text sang chế độ PDU, để gởi tin nhắn theo chế độ PDU Mode.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về PDU ở link bên dưới:

http://www.gsm-modem.de/sms-pdu-mode.html

Giao diện demo ứng dụng:

mã hóa và giải mã pdu

Đầu tiên, các bạn cần Import thư viện SMSPDULib vào, các bạn có thể lấy thư viện ở source code C# mình gởi bên dưới.

Full Source code C# Encode and Decode PDU Mode:

using SMSPDULib;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace PDU_Decode_Encode
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void btn_encode_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SMS sms = new SMS();

      sms.Direction = SMSDirection.Submited;
      sms.PhoneNumber = "+84933913122";
      sms.ValidityPeriod = new TimeSpan(4, 0, 0, 0);
      sms.Message = txt_text.Text;
      txt_pdu.Text = sms.Compose(SMS.SMSEncoding.UCS2);
    }

    private void btn_decode_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string source = txt_pdu.Text;

      SMSType smsType = SMSBase.GetSMSType(source);

      switch (smsType)
      {
        case SMSType.SMS:
          SMS sms = new SMS();
          SMS.Fetch(sms, ref source);

          ShowSMS(sms);
          break;
        case SMSType.StatusReport:
          SMSStatusReport statusReport = new SMSStatusReport();
          SMSStatusReport.Fetch(statusReport, ref source);

          ShowStatusReport(statusReport);
          break;
      }
    }

    private void ShowStatusReport(SMSStatusReport sms)
    {
      string format = "Service center number: {0}
Service center time stamp: {1}
Message reference #: {2}
Phone number: {3}
Report time stamp: {4}
Report status: {5}";

      txt_text.Text = string.Format(format,
        sms.ServiceCenterNumber,
        sms.ServiceCenterTimeStamp,
        sms.MessageReference,
        sms.PhoneNumber,
        sms.ReportTimeStamp,
        sms.ReportStatus);
    }

    private void ShowSMS(SMS sms)
    {
      string format = "Service center number: {0}
Service center time stamp: {1}
Message reference #: {2}
Direction: {3}
Phone number: {4}
Status report indication: {5}
Message:
{6}";

      txt_text.Text = string.Format(format,
        sms.ServiceCenterNumber,
        sms.ServiceCenterTimeStamp,
        sms.MessageReference,
        sms.Direction,
        sms.PhoneNumber,
        sms.StatusReportIndication,
        sms.Message);
    }
  }
}

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Encode và Decode Text to PDU trong lập trình csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9106 15:56:04, 10/09/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.