NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Cookie trong Selemium

[C#] Hướng dẫn sử dụng Cookie trong Selemium
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7906 11:17:28, 19/11/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tích hợp cookie vào Selemium C#.

[C#] Tutorial Use Cookie in Selemium

Thường các bạn sử dụng Selemium để test hoặc thực hiện một công việc gì đó tự động.

Thì thường chúng ta sẽ điền thông tin username và mật khẩu đăng nhập vào, chúng ta cũng có thể đăng nhập bằng cách khác.

Bằng cách là sử dụng Cookie để đăng nhập tự động.

Trong bài viết này mình sẽ demo login tự động vào trang website One Signal sử dụng Cookie.

Sau khi đăng nhập thành công các bạn mở Web Developer tools để lấy cookie.

Sau đó mình dùng tham số này để add cookie vào Selemium.

selemium_cookie_config

Sau khi các bạn có key rồi các bạn code C# như sau:

public void run()
    {
      var driverService = ChromeDriverService.CreateDefaultService();
      driverService.HideCommandPromptWindow = true;
      ChromeOptions options = new ChromeOptions();     
      options.AddArguments("--incognito");
      options.AddArgument(@"--start-maximized");
      options.AddArgument(@"--disable-infobars");
      IWebDriver driver = new ChromeDriver(driverService, options);
      var firingDriver = new EventFiringWebDriver(driver);
      firingDriver.ExceptionThrown += new EventHandler<WebDriverExceptionEventArgs>(firingDriver_ExceptionThrown);
      driver = firingDriver;
      Cookie name = new Cookie("remember_user_token", "my cookie");
      
      driver.Manage().Cookies.DeleteAllCookies();
      
      driver.Navigate().GoToUrl("https://onesignal.com/");
      driver.Manage().Cookies.AddCookie(name);
      driver.Navigate().GoToUrl("https://onesignal.com/");
     
    }

Chúc các bạn thành công!

Tags: cookie selemium c#cookie seleumium

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Cookie trong Selemium
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7906 11:17:28, 19/11/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.