NEWS

[C#] Rút gọn link với Bitly API trong Winform

[C#] Rút gọn link với Bitly API trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3600 13:57:18, 23/10/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn trẻ, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách rút gọn link bằng Bitly sử dụng API trong lập trình C#, winform.

[C#] How to shorten link with bitly Winform

Vậy Rút gọn link là gì? tại sao phải rút gọn link.

"Rút gọn link" là "biến đường dẫn URL hay gọi là đường link từ dạng link nguyên gốc trở thành một dạng link ngắn".

Hay nói một cách khác, đơn giản và dễ hiểu nhất thì rút gọn link là bạn sẽ làm ngắn đường link lại.

Ở bài viết trước, mình cũng đã có hướng dẫn các bạn rút gọn link với dịch vụ tinyurl.

Để thực hiện, đầu tiên các bạn cần truy cập vào website Bitly và đăng ký một tài khoản để lấy Acess Token về để sử dụng.

access_token_bitly

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng rút gọn link Bitly C#:

short_link_csharp

Ở giao diện trên, từ đường dẫn URL dài ngoằn, mình đã rút gọn nó ngắn lại.

Các bạn tạo project và cài đặt thư viện Bitly từ nuget:

bitly_nuget

PM> Install-Package BitlyAPI -Version 4.0.1

Source code C# Shorten Link With Bitly:

using BitlyAPI;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace ShortenLinkBitly
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private async void btnCreate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var bitly = new Bitly("19ae7ac3e2912e4b688eafd1848e308cb20f082c"); // your accss token
      var linkResponse = await bitly.PostShorten(txt_long_link.Text.Trim());
      var newLink = linkResponse.Link;
      lbl_short_link.Text = newLink;
    }

    private void btn_copy_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Clipboard.SetText(lbl_short_link.Text);
    }

    private void lbl_short_link_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
    {
      Process.Start(lbl_short_link.Text);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Rút gọn link với Bitly API trong Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3600 13:57:18, 23/10/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.