NEWS

[C#] Hướng dẫn tạo thanh toán đơn hàng qua mã vạch VietQR sử dụng API PayOS hoàn toàn miễn phí

[C#] Hướng dẫn tạo thanh toán đơn hàng qua mã vạch VietQR sử dụng API PayOS hoàn toàn miễn phí
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1847 13:44:23, 10/01/2024C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tạo thanh toán hóa đơn trực tiếp qua mã vạch VietQR sử dụng payOS API.

[C#] Cách thanh toán qua mã vạch VietQR sử dụng payOS API

Các bạn có thể đăng ký api payOS hoàn toàn miễn phí tại website.

screenshot_1704866617

https://payos.vn

payos-dangky

Các bạn, thường mua hàng ở các website, khi thanh toán các bạn thường gặp có thể thanh toán trực tiếp bằng cách quét mã vạch như: Momo, Zalopay, Viettel money...

Những Api này thường bạn đăng ký phải là tổ chức doanh nghiệp.

Với payOS, mình có thể đăng ký một tài khoản cá nhân bình thường, cách bước thực hiện các bạn đăng nhập vào website và tạo một tài khoản và liên kết ngân hàng như hướng dẫn.

Để viết bài này, mình đã đăng ký một tài khoản Ngân Hàng Phương Đông (OCB) để liên kết với payOS.

Khi các bạn đăng ký thành công, có bạn sẽ có các thông tin: clientID, apiKey, checkSumKey.

Để các bạn sử dụng gọi API.

Khi tạo một kênh thanh toán, sẽ có thông tin như hình bên dưới:

thong_tin_kenhthanhtoan

Và ở C# chúng ta sẽ cài đặt thư viện payOS từ nuget:

dotnet add package payOS --version 1.0.2

Các bạn khai báo thông tin cấu hình vào:

namespace DemoPayOS
{
  public class Constants
  {
    public static string clientId = "";
    public static string apiKey = "";
    public static string checksumKey = "";
  }
}

Dưới đây là source code ứng dụng demo, thường các bạn sẽ build trên Website, nhưng bài viết này mình demo ở Winform netCore 6

using Net.payOS;
using Net.payOS.Types;
using System.Diagnostics;

namespace DemoPayOS
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    PayOS payOS;
   
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      payOS = new PayOS(Constants.clientId, Constants.apiKey, Constants.checksumKey);
    }

    private async void btnTaoLinkTT_ClickAsync(object sender, EventArgs e)
    {
      var name = txtSanPham.Text;
      var soluong = Convert.ToInt32(txtSoluong.Text);
      var thanhtien = Convert.ToInt32(txtThanhTien.Text);
      
      ItemData item = new ItemData(name, soluong, thanhtien);
      List<ItemData> items = new List<ItemData>();
      items.Add(item);

      var noidung = "Thanh toán tiền nhậu";
      var orderID = 2005;
      var tongGiaTien = 2000; // 2 ngàn vnđ

      PaymentData paymentData = new PaymentData(orderID, tongGiaTien, noidung,
         items, "https://localhost:3002", "https://localhost:3002");

      CreatePaymentResult createPayment = await payOS.createPaymentLink(paymentData);

      var linkCheckOut = createPayment.checkoutUrl;
      Process.Start(new ProcessStartInfo
      {
        FileName = @"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe",
        Arguments = linkCheckOut
      });

    }
  }
}

Khi tạo thành công, chúng ta sẽ được một đường link api website thanh toán, và chúng ta sẽ mở cho khách hàng thanh toán.

Giao diện thanh toán:

pay_os_demo

Các bạn có thể nhấn nút Hủy thanh toán, để hủy bỏ đơn hàng này.

payOS cũng cung cấp cho chúng ta http callback, để chúng ta có thể cập nhật tình trạng thông tin đơn hàng đã được thanh toán hay hủy bỏ vào cơ sở dữ liệu của mình.

Khi các bạn đăng ký thành công, payOS có tài liệu hướng dẫn các sử dụng cụ thể, chi tiết các bạn có thể tham khảo ở trên đó.

Video demo ứng dụng thanh toán VietQR via payOS api:

P/s: Bài viết chỉ mang tính hướng dẫn, không có tính quảng cáo cho payOS api hay vietQR gì, chi tiết các bạn đọc kỹ ở phần đăng ký payOS trên trang chủ.

 

Thanks for watching!

 

Download source

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn tạo thanh toán đơn hàng qua mã vạch VietQR sử dụng API PayOS hoàn toàn miễn phí
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1847 13:44:23, 10/01/2024C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.