NEWS

[C#] Không cho phép chụp hình ứng dụng PrintScreen trên Winform

[C#] Không cho phép chụp hình ứng dụng PrintScreen trên Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 938 12:08:26, 06/09/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách chặn người dùng chụp màn hình ứng dụng trên Winform c#.

[C#] How to PrintScreen Protector Winform

2021-09-06_115944

Ở ứng dụng này mình sẽ chặn, khi người dùng bấm phím PrintScreen để chụp màn hình, hoặc dùng phần mềm để screen capture như zalo chẳng hạn.

Thì ứng dụng của mình sẻ tự động ẩn đi để không cho người dùng chụp hình.

Các bạn có thể xem video demo ứng dụng:

Để thực hiện bài viết này chúng ta chỉ cần sử dụng đoạn code Win32 c# đơn giản như bên dưới

using System;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace WindowsFormsAppPrtScrProtector
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    const uint WDA_NONE = 0;
    const uint WDA_MONITOR = 1;

    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern uint SetWindowDisplayAffinity(IntPtr hWnd, uint dwAffinity);
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      SetWindowDisplayAffinity(this.Handle, WDA_NONE);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: printscreen protector c#deny printscreen winform c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Không cho phép chụp hình ứng dụng PrintScreen trên Winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 938 12:08:26, 06/09/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.