NEWS

[C#] Hướng dẫn publish Website vào Internet Services Information (IIS)

[C#] Hướng dẫn publish Website vào Internet Services Information (IIS)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2226 13:29:58, 29/09/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách pushlish website vào IIS trên Windows.

[C#] Tự động Publish Website vào IIS (Internet Information Services)

iis_csharp2

Chỉ cần một vài dòng lệnh ngắn gọn, là bạn đã có thể thêm website vào IIS.

Bước 1: Đầu tiên các bạn cần tải thư viện Microsoft.Web.Administration từ Nuget

NuGet\Install-Package Microsoft.Web.Administration -Version 11.1.0

Bước 2: Các bạn tham khảo đoạn code sau để sử dụng cách tạo và xóa 1 site ra khỏi IIS, tìm site theo Port...

Nếu các bạn Publish site là https, thì chọn dòng code mà mình có comment lại nhé.

using Microsoft.Web.Administration;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Binding = Microsoft.Web.Administration.Binding;

namespace CreateApplicationInIIS
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();      
    }

    private List<Site> FindSite(int nPort)
    {
      var result = new List<Site>();
      var server = new ServerManager();
      foreach (Site site in server.Sites)
      {
        foreach (Binding binding in site.Bindings)
        {
          if (binding.EndPoint.Port == nPort)
          {
            result.Add(site);
            break;
          }
        }
      }

      return result;
    }

    private void btnCreate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ServerManager iisManager = new ServerManager();
      iisManager.Sites.Add("API LaptrinhVB", "http", "*:8080:", @"D:\Data\Source\WEB\API-TMI\API-TMI\bin\Debug\net6.0");      
      // iisManager.Sites.Add("API LaptrinhVB", "https", "*:8081:", @"D:\Data\Source\WEB\API-TMI\API-TMI\bin\Debug\net6.0", "..đường dẫn certificateStore");
      iisManager.CommitChanges();

      
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //var site = FindSite(8080)[0];
      //ServerManager iisManager = new ServerManager();
      //site.Stop();


      //var bindings = site.Bindings.ToList();

      //foreach (Binding binding in bindings)
      //{
      //  site.Bindings.Remove(binding, true);
      //}
      //site.Bindings.Delete();
      //iisManager.CommitChanges();
      //iisManager.Sites.Remove(site);

      //iisManager.CommitChanges();

      ServerManager manager = new ServerManager();
      Site siteToRemove = manager.Sites["API LaptrinhVB"]; // tên site
      manager.Sites.Remove(siteToRemove);
      manager.CommitChanges();


    }
  }
}

P/s: Các bạn có thể gọi hàm Start/Stop Site hoặc có thể tạo Virtual Directory... qua thư viện này nhé.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn publish Website vào Internet Services Information (IIS)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2226 13:29:58, 29/09/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.