NEWS

[C#] Chia sẻ source code Form Login Animation

[C#] Chia sẻ source code Form Login Animation
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4918 15:35:40, 04/10/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục chia sẻ đến các bạn source code Login Form Animation.

[C#] Login Form Animation

Source code này mình lượm ở trên mạng, thấy vui vui nên share cho anh em nào có hứng thú tải về chơi.

Giao diện demo ứng dụng login form c#:

animation_login

Để thực hiện hình động vậy chúng ta cần có nhiều tấm hình, các bạn download những tấm hình này ở source code nhé.

login_form

Full source code c#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace Login_Avatar_animation
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    List<Image> images = new List<Image>();
    string[] location = new string[25];
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      location[0] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_1.jpg";
      location[1] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_2.jpg";
      location[2] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_4.jpg";
      location[3] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_5.jpg";
      location[4] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_6.jpg";
      location[5] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_7.jpg";
      location[6] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_8.jpg";
      location[7] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_9.jpg";
      location[8] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_10.jpg";
      location[9] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_11.jpg";
      location[10] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_12.jpg";
      location[11] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_13.jpg";
      location[12] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_14.jpg";
      location[13] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_15.jpg";
      location[14] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_16.jpg";
      location[15] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_17.jpg";
      location[16] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_18.jpg";
      location[17] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_19.jpg";
      location[18] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_20.jpg";
      location[19] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_21.jpg";
      location[20] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_22.jpg";
      location[21] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_23.jpg";
      location[22] = @"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_user_24.jpg";
      tounage();
    }

    private void tounage()
    {
      for(int i = 0; i < 23; i++)
      {
        Bitmap bitmap = new Bitmap(location[i]);
        images.Add(bitmap);
      }
      images.Add(Properties.Resources.textbox_user_24);
    }

    private void bunifuFlatButton1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Close();
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text.Length > 0 && textBox1.Text.Length <= 15)
      {
        pictureBox1.Image = images[textBox1.Text.Length - 1];
        pictureBox1.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch;
      }
      else if (textBox1.Text.Length <= 0)
        pictureBox1.Image = Properties.Resources.debut;
      else
        pictureBox1.Image = images[22];
    }

    private void textBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Bitmap bmpass = new Bitmap(@"C:Users
guyeDownloadsLogin Avatar animationLogin Avatar animationanimation	extbox_password.png");
      pictureBox1.Image = bmpass;
    }

    private void textBox1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text.Length > 0)
        pictureBox1.Image = images[textBox1.Text.Length - 1];
      else
        pictureBox1.Image = Properties.Resources.debut;
      
    }
  }
}

Thanks for watching!

pass unrar: laptrinhvb.net

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẻ source code Form Login Animation
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4918 15:35:40, 04/10/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.