NEWS

[BÀI 2] Đơn giản hóa lập trình với cơ sở dữ liệu (ADO.NET) - Sử dụng SqlBulkCopy

[BÀI 2] Đơn giản hóa lập trình với cơ sở dữ liệu (ADO.NET) - Sử dụng SqlBulkCopy
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 13694 22:03:37, 26/10/2015C#   In bài viết

Để tiếp tục chuỗi bài về lập trình ADO.NET với những cách để giúp lập trình viên cảm thấy code đơn giản hơn và thoải mái hơn. Hôm nay mình chia sẻ 1 hàm rất hữu dụng trong thư viện System.Data.SqlClient đó là SqlBulkCopy. Hàm này có chức năng sao chép cực kỳ nhanh dữ liệu từ Table sang Table trong cùng hoặc khác CSDL.

Mình lấy ví dụ: Cách thường để insert nhiều dòng dữ liệu vào SQL thì chúng ta sẽ quét từng dòng rồi Insert lên nhưng như vậy rất mất thời gian nếu như dữ liệu cần Insert của chúng ta là hàng nghìn dòng hoặc nhiều hơn nữa. Với SqlBulkCopy điều đó được thực hiện nhanh chóng bằng cách sao chép toàn bộ các dòng dữ liệu trong DataTable lên Table trên SQL mà không cần phải duyệt từng dòng nữa.

bài 1 mình đã giới thiệu các bạn viết class clsProvider  để có thể sử dụng lại cho những trường hợp gọi hàm nên giờ mình không nhắc lại nữa. Và dưới đây là hàm có sử dụng SqlBulkCopy

public bool ExecBulkCopy(DataTable pDt, string pDesTableName = "") {
 try {
 if (pDesTableName.Length == 0) pDesTableName = pDt.TableName;
 using(SqlConnection sqlCon = new SqlConnection("Chuỗi kết nối")) {
  sqlCon.Open();
  using(SqlBulkCopy sbc = new SqlBulkCopy(sqlCon)) {
  sbc.DestinationTableName = pDesTableName;
  sbc.WriteToServer(pDt);
  }
 }
 return true;
 } catch (Exception ex) {
 return false;
 }
}

Hàm WriteToServer có 4 tham số truyền vào khác nhau là:DataTable, DataRow[],DataReader và DataTable + DataRowState. Các bạn có thể thử tương tự như hàm trên của mình (sử dụng DataTable)

Chú ý: Số Column trong DataTable và số column của Table trên SQL phải giống nhau và bằng số lượng columnbạn vui và thành công!

 

 

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[BÀI 2] Đơn giản hóa lập trình với cơ sở dữ liệu (ADO.NET) - Sử dụng SqlBulkCopy
Đăng bởi: Mr. Cùi Bắp - Lượt xem: 13694 22:03:37, 26/10/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.