NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng Sprite Image hiển thị hình Gif Sticker Zalo

[C#] Hướng dẫn sử dụng Sprite Image hiển thị hình Gif Sticker Zalo
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5387 22:19:30, 28/02/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng kỷ thuật Sprite Image C#, để hiển thị hình ảnh Sticker Zalo trên Winform.

[C#] Hướng dẫn sử dụng Sprite Image hiển thị ảnh Sticker Zalo

Sprite image là gì?

Image Sprites là cách gộp nhiều ảnh nền cần sử dụng vào một file hình duy nhất và sử dụng thuộc tính background-position trong CSS với 2 vị trí Left, Top để xác định vị trí thành phần ảnh cần làm nền, nhằm giảm tải Request (yêu cầu) đến Server, và giảm dung lượng file hình, tăng tốc độ tải trang, tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

Kỹ thuật này thường được sử dụng trên web để tăng tốc độ tải trang, và sử dụng CSS để hiển thị, hình ảnh theo position x, y mà mình mong muốn.

Ví dụ: mình có hình mẫu sprite sticker của zalo như hình bên dưới:

sprite_image_zalo

Hoặc hình dưới đây:

zalo_sticker_csharp

Và bây giờ, mình sẽ viết một hàm Split() để cắt 1 hình ảnh này thành nhiều hình ảnh và bỏ vào trong ImageList C#.

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng một Timer() để thay đổi các hình lên pictureBox thì chúng ta sẽ có được hành động.

Tốc độ nhanh chậm của chuyển động, mình sẽ sử dụng công cụ Trackbar để change delay giữa các hình ảnh qua Interval của Timer.

Dưới đây là giao diện demo ứng dụng Sprite Image C#:

zalo_sprite_csharp

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SpriteImage
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    private ImageList Split(Bitmap image, int width, int height)
    {
      ImageList rows = new ImageList();
      rows.ImageSize = new Size(width, height);
      rows.Images.AddStrip(image);
      ImageList cells = new ImageList();
      cells.ImageSize = new Size(width, height);
      foreach (Image row in rows.Images)
      {
        cells.Images.AddStrip(row);
      }
      return cells;
    }
    ImageList ListImage;
    int count = 0;
    int i = 0;
    private void btn_sprite_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Stop();
      i = 0;
      var dlg = new OpenFileDialog();
      if(dlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        var img = (Bitmap)Image.FromFile(dlg.FileName);
        ListImage = Split(img, 130, 130);
        count = ListImage.Images.Count;
        timer1.Enabled = true;
        timer1.Start();

      }

    }

    private void pictureBox1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.Image = ListImage.Images[i];
      i++;
      if (i == count) { i = 0; }
    }

    private void trackBar1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Interval = trackBar1.Value;
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      trackBar1.Value = timer1.Interval;
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

Tags: sprite image c#gif image c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng Sprite Image hiển thị hình Gif Sticker Zalo
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5387 22:19:30, 28/02/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.