NEWS

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng duy nhất một thể hiện Single Instance

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng duy nhất một thể hiện Single Instance
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8632 07:55:25, 24/05/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết một ứng dụng duy nhất một thể hiện Single Instance C#.

Nghĩa là khi ứng dụng của bạn đang chạy, bạn sẽ không thể mở tiếp ứng dụng được nữa. 

Đảm bảo duy nhất một ứng dụng chạy đồng thời.

single instance c#

- Hướng dẫn:

Để cài đặt ứng dụng Single Instance C#, các bạn chỉ cần chỉnh sửa file program.cs với source code bên dưới:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Single_Instance
{
    static class Program
    {
        /// 
/// The main entry point for the application. ///

[STAThread] static void Main() { 
Application.EnableVisualStyles();
 Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
 bool result; 
var mutex = new Mutex(true, "UniqueAppId", out result); 
if (!result) {
 MessageBox.Show("Ứng dụng đang chạy!", "Thông báo!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
 return; 
}
 Application.Run(new Form1());
 GC.KeepAlive(mutex); 
} 
}
}

HAVE FUN :)

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng duy nhất một thể hiện Single Instance
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8632 07:55:25, 24/05/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.