NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Microsoft WindowsAPICodePack

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư  viện Microsoft WindowsAPICodePack
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9368 08:03:20, 17/07/2018C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện Microsoft API Code Pack C#, để truy cập trực tiếp đến tài nguyên hệ thống từ windows 7 trở lên.

Vậy thư viện Microsoft API code Pack là gì?

Microsoft API code pack là thư viện được sử dụng trên nền .NET Framework là thư viện provider để giúp chúng ta kết nối đến những tính năng đặc biệt mới trên windows 7 trở lên.

Để sử dụng thư viện các bạn cần download thư viện về từ Nuget Comand với các lệnh sau:

PM> Install-Package WindowsAPICodePack
PM> Install-Package Microsoft.WindowsAPICodePack.shell
PM> Install-Package Microsoft.WindowsAPICodePack.core

Sau đó, import thư viện vào C#

using Microsoft.VisualBasic.FileIO;
using Microsoft.WindowsAPICodePack.Dialogs;

1. Sử dụng CommonFileDialogResult thay cho FolderBrowserDialog.

Các bạn lập trình chắc cũng đã quen thuộc với Folder Browser Dialog trong toolbox của VisualStudio, khi các bạn cần nhu cầu chọn folder.

Giao diện của FolderBrowserDialog

folder dialog result c#

 

=> Chúng ta sẽ sử dụng CommonFileDialogResult trong window 7

 

common file dialog Result c#

 

=> Cả hai cùng chức năng là cho phép chúng ta lựa chọn đường đẫn đến Folder.

Source code C#:

var dialog = new CommonOpenFileDialog();
dialog.IsFolderPicker = true;
CommonFileDialogResult result = dialog.ShowDialog();
if (result.ToString() == "Ok")
{
       MessageBox.Show(dialog.FileName);
}

2. Sử dụng TaskDialogExpandedDetailsLocation (Message box có Expand detail trên hộp thoại window 7)

 

expand messagebox window 7

Source code C#:

TaskDialog td = new TaskDialog();
td.Caption = " This is a caption ";
td.InstructionText = " This is instruction text";
td.Text = "This is text";
td.DetailsExpandedLabel = " Show Less";
td.DetailsCollapsedLabel = "Show More";
td.DetailsExpandedText = " More details ";
td.ExpansionMode = TaskDialogExpandedDetailsLocation.ExpandContent;
td.Show();

3. Sử dụng TaskDialogCommandLink

 

TaskDialogCommandLink c#

Source code c#:

TaskDialog td = new TaskDialog();
TaskDialogCommandLink cl = new TaskDialogCommandLink("cl", "Command link 1");
cl.Click += (s, d) => MessageBox.Show(cl.ToString() + " Pressed");
TaskDialogCommandLink cl1 = new TaskDialogCommandLink("cl", "Command link 2");
cl1.Click += (s, d) => td.Close(TaskDialogResult.Close);
cl1.Default = true;
td.Controls.Add(cl);
td.Controls.Add(cl1);
td.StandardButtons = TaskDialogStandardButtons.Ok;
td.FooterCheckBoxText = "Footer check box text";
TaskDialogResult tdr = td.Show();
MessageBox.Show(tdr.ToString());

Ngoài ra, còn có một số tính năng, các bạn có thể click vào tag "taskbar" bên dưới để tìm hiểu thêm nhé.

HAPPY CODING heart

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư  viện Microsoft WindowsAPICodePack
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 9368 08:03:20, 17/07/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.