NEWS

[C#] Hướng dẫn truyền Method vào parametter của function winform

[C#] Hướng dẫn truyền Method vào parametter của function winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1255 10:27:10, 15/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách truyền Method vào parametter ở hàm Function trong lập trình c#, winform.

[C#] Pass a Method as a Parameter in Winform

add_form_to_panel_thumb

Để truyền method vào parameter trong hàm của Winform C#, chúng ta có hai cách:

Cách 1: Sử dụng Func

Cách 2: Sử dụng Action

1. Sử dụng Func để truyền method

Cú pháp:

public delegate returnType Func<in inputType, out returnType>(InputType arg);

input type: là giá trị truyền vào của phương thức method

output type: là giá trị trả về

Các bạn tham khảo đoạn code mẫu dưới đây:

public class MethodasParameter
{
  public int Method1(string input)
  {
    return 0;
  }

  public int Method2(string input)
  {
    return 1;
  }

  public bool RunMethod(Func<string, int> MethodName)
  {
    int i = MethodName("This is a string");
    return true;
  }

  public bool Test()
  {
    return RunMethod(Method1);
  }
}

2. Sử dụng Action để truyền Method vào Parametter

Cú pháp:

public delegate void Action<in T>(T obj);

Code sử dụng Action:

public class MethodasParameter
{
  public int Method1(string input)
  {
    return 0;
  }

  public int Method2(string input)
  {
    return 1;
  }

  public bool RunTheMethod(Action myMethodName)
 {
   myMethodName();
   return true;
 }
 RunTheMethod(() => Method1("MyString1"));
}

Rất đơn giản phải không các bạn.

Thanks for watching!

 

Tags: pass method to parametter c#function method c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn truyền Method vào parametter của function winform
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 1255 10:27:10, 15/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.