NEWS

Hướng dẫn viết chương trình thu âm (Record Voice) bằng C#

Hướng dẫn viết chương trình thu âm (Record Voice) bằng C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14271 23:15:40, 05/11/2015C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin  hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện winmm.dll để thu âm tiếng nói lưu vào máy tính, và sử dụng lớp namespace  System.Media để mở lại file thu âm.

Chương trình có giao diện như hình bên dưới:

Thu âm - record voice với csharp

Đầu tiên ta cần imports hai namespace này vào:

using System.Media;
using System.Runtime.InteropServices;

Sau đó, ta import thư viện winmm.dll  vào: 

[DllImport("winmm.dll", EntryPoint = "mciSendStringA", ExactSpelling = true, CharSet = CharSet.Ansi, SetLastError = true)]

Viết sự kiện cho nút Thu âm (Record): 

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      saveFileDialog1 .Filter = "Thu âm (.wav)|*.wav";
      saveFileDialog1.ShowDialog();
      record("open new Type waveaudio Alias recsound", "", 0, 0);

      record("record recsound", "", 0, 0);
    }

+ Viết sự kiện cho nút dừng (Pause):

 private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      record("save recsound " + saveFileDialog1 .FileName , "", 0, 0);

      record("close recsound", "", 0, 0);
    }

+ Và nút cuối cùng là nút mở (play) nghe lại file vừa được thu âm:

 private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SoundPlayer simpleSound = new SoundPlayer(saveFileDialog1.FileName);
      simpleSound.Play();
    }

Vậy là xong, bây giờ bạn có thể F5 để thưởng thức thành quả.

Cám ơn các bạn đã xem bài viết. Chúc các bạn vui vẻ!

LINK DOWNLOAD 

Tags: win32api

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn viết chương trình thu âm (Record Voice) bằng C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14271 23:15:40, 05/11/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.