NEWS

[C#] Kiểm tra đường dẫn website có tồn tại hay không?

[C#] Kiểm tra đường dẫn website có tồn tại hay không?
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5497 11:31:08, 18/02/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra File trên Website có tồn tại hay không trong lập trình C# winform.

[C#] Validate URL in Website 

VD: Các bạn đang viết một ứng dụng đọc file PDF trên website, và các bạn muốn kiểm tra xem File có tồn tại trên Server hay không.

Nếu tồn tại các bạn sẽ mở chương trình đọc file PDF, ngược lại thì mình xuất hiện thông báo lỗi cho ứng dụng.

validate_url

Ở đây, các bạn có hai hàm để kiểm tra:

 1. Sử dụng HttpRequest gởi một HEAD đến đường dẫn website nếu (response.StatusCode == HttpStatusCode.OK) => đường dẫn tồn tại.

Source code C#:

private bool RemoteFileExists(string url)
{
  try
  {
    HttpWebRequest request = WebRequest.Create(url) as HttpWebRequest;    
    request.Method = "HEAD";    
    HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse;
    //Returns TRUE if the Status code == 200
    response.Close();
    return (response.StatusCode == HttpStatusCode.OK);
  }
  catch
  {    
    return false;
  }
}

Tuy nhiên, có một số trường hợp không phải lúc nào Status code Request cũng trả về là 200 là OK, ngoài 200 ra còn có khoảng code mà đường dẫn vẫn tồn tại.

Chính xác nhất là mã Status code trả về nằm trong khoảng sau: (statusCode >= 100 && statusCode < 400)

Nên mình khuyên các bạn có thể sử dụng hàm thứ hai dưới đây để sử dụng:

Source code Validate URL C#:

Set timeout default là 5 giây, các bạn có thể tùy chỉnh lại.

public bool UrlIsValid(string url)
{
  try
  {
    HttpWebRequest request = HttpWebRequest.Create(url) as HttpWebRequest;
    request.Timeout = 5000; 
    request.Method = "HEAD"; 

    using (HttpWebResponse response = request.GetResponse() as HttpWebResponse)
    {
      int statusCode = (int)response.StatusCode;
      if (statusCode >= 100 && statusCode < 400) 
      {
        return true;
      }
      else if (statusCode >= 500 && statusCode <= 510) 
      {        
        return false;
      }
    }
  }
  catch (WebException ex)
  {
    if (ex.Status == WebExceptionStatus.ProtocolError) //400 errors
    {
      return false;
    }
    
  }
  catch (Exception ex){
    
  }
  return false;
}

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Kiểm tra đường dẫn website có tồn tại hay không?
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5497 11:31:08, 18/02/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.