[C#] Kiểm tra số nguyên tố trong lập trình C#

[C#] Kiểm tra số nguyên tố trong lập trình C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 29724 09:18:36, 20/03/2017C#   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn bài tập cơ bản kiểm tra trong dãy số, số nào là số nguyên tố trong lập trình Csharp.

Vậy Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ngoài ra nó không chia hết cho bất cứ số nào khác. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.

Các số nguyên tố từ 2 đến 100:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất, và 2 cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.

bảng số nguyên tố c#

Nhập một số và kiểm tra xem đó có phải là số nguyên tố không và hiển thị thông báo phù hợp. Đây là bài tập C# cơ bản giúp bạn làm quen với cách sử dụng vòng lặp FOR cũng như cách sử dụng lệnh IF ELSE trong C#.

Chương trình lập trình C#

Dưới đây là chương trình C# để giải bài tập kiểm tra số nguyên tố trong C#:

using System;

namespace LaptrinhC#
{
  class TestCsharp
  {
    public static void Main()
    {

      Console.Write("
");
      Console.Write("Kiem tra so nguyen to trong C#:
");
      Console.Write("----------------------------");
      Console.Write("

");

      int number;
      int bien_dem = 0;

      Console.Write("Nhap mot so bat ky: ");
      number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      for (int i = 1; i <= number; i++)
        if (number % i == 0)
          bien_dem++;

      if (bien_dem == 2)
        Console.WriteLine("So da cho la so nguyen to.");
      else
        Console.WriteLine("So da cho khong phai la so nguyen to.");    

      Console.ReadKey();
    } 
  }
}

Nếu bạn không sử dụng lệnh Console.ReadKey(); thì chương trình sẽ chạy và kết thúc luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp nhìn kết quả). Lệnh này cho phép chúng ta nhìn kết quả một cách rõ ràng hơn.

Kết quả chương trình C#

Biên dịch và chạy chương trình C# trên sẽ cho kết quả:

kiem tra so nguyen to c#

Have Fun!

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Kiểm tra số nguyên tố trong lập trình C#
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 29724 09:18:36, 20/03/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.