NEWS

[C#] Chia sẻ tool import data vào excel nhanh chóng vào sqlserver

[C#] Chia sẻ tool import data vào excel nhanh chóng vào sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3332 11:05:03, 20/10/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code cách cấu hình import file Excel vào cơ sở dữ liệu Database Sqlserver 1 cách nhanh chóng.

[C#] Source code tool import data excel to Sqlserver

Giao diện demo ứng dụng:

tool_import_excel

Khi các bạn chọn file excel vào, chương trình sẽ tự động suggest cho các bạn cách đặt tên fieldname record.

Các bạn, có thể dễ dàng chỉnh sửa record, đặt khóa chính, set kiểu dữ liệu null hay không null...

Ứng dụng sẽ tự động tạo ra lệnh SQL tạo bảng, procedure, type để hỗ trợ import dữ liệu.

Các bạn có thể xem video demo mình import dữ liệu 10.000 dòng khoảng 1 giây đã hoàn tất.

Để cấu hình database sqlserver, các bạn config ở file program.cs

namespace DataWareHouseImportTool
{
  internal static class Program
  {
    /// <summary>
    /// The main entry point for the application.
    /// </summary>
    [STAThread]
    static void Main()
    {
      Application.EnableVisualStyles();
      Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
      SQLHelper.SERVER_NAME = "TMV2209068\\SQLEXPRESS";
      SQLHelper.USERNAME_DB = "sa";
      SQLHelper.PASSWORD_DB = "LapTrinhVBNet@2022";
      SQLHelper.DATABASE = "master";     
      SQLHelper.ConnectString();
      Application.Run(new FrmMain());
    }
  }
}

Các bạn có thể download source về rồi custom và phát triển lên theo ý của mình.

Hy vọng tool này sẽ có ích cho bạn nào đang làm dữ liệu về import data.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Chia sẻ tool import data vào excel nhanh chóng vào sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3332 11:05:03, 20/10/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.