NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML Text trong Label, XtraMessageBox

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML Text trong Label, XtraMessageBox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5285 11:10:43, 26/08/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng HTML Text trong Label control hay XtraMessgebox Devexpress bằng ngôn ngữ lập trình C#.

[DEVEXPRESS] Sử dụng HTML Text trong Label Control, XtraMessageBox C#

Trong các công cụ của Devexpress, ngoài chức năng hiển thị text theo kiểu String, chúng ta có thể dùng HTML để định dạng một số control trong Devexpress.

VD: label control, textedit, button, Xtramessagebox, gridcontrol, listview...

Tuy nhiên, trong Devexpress sẽ cung cấp cho chúng ta một số thẻ (element) dùng để định dạng text HTML.

Dưới đây, là giao diện mình sử dụng XtraMessagebox, hiển thị thông tin có sử dụng định dạng HTML để format Text.

html_control_csharp

Danh sách các thẻ tab chúng ta thường sử dụng:

Dưới đây là bảng theo Document của Devexpress nhé các bạn.

Thẻ mở

Thẻ đóng

Ghi chú

<br>

-

Dùng để xuống dòng

<color=value>

Examples:

<color=red>

<color=0,255,0>

<color=255,0,255,0>

<color=#0000FF>

</color>

Định dạng màu chữ.

<backcolor=value>

Examples:

<backcolor=red>

<backcolor=0,255,0>

<backcolor=255,0,255,0>

<backcolor=#0000FF>

</backcolor>

Định dạng màu nền của chữ

<size=value>

Examples:

<size=10>

<size=+4>

<size=-4>

</size>

Định dạng font size

<b>

</b>

Tô đậm 

<i>

</i>

In nghiêng.

<s>

</s>

Gạch ngang chữ.

<u>

</u>

Gạch chân dưới chữ.

<image=value>

Examples:

<image=UpArrow.png>

<image=#LeftArrow>

<image=DownArrow.png;size=20,20;align=top>

-

 

 Chèn hình ảnh

 

 

 

 

<href=value>

Example:

<href=laptrinhvb.net>Học lập trình VB.NET C#</href>

</href>

 Chèn link 

 

<nbsp>

-

Chèn khoảng trắng space

 

Source code format HTML text Control C# như ví dụ ở trên:

private void simpleButton1_Click(object sender, EventArgs e)
{
  
  var body = "<size=14>Size = 14<br>" +
       "<b>Bold</b> <i>Italic</i> <u>Underline</u><br>" +
       "<size=11>Size = 11<br>" +
       "<color=255, 0, 0>Sample Text</color></size>" +
       "<br><size=14><color=0, 255, 0><href=https://laptrinhvb.net>https://laptrinhvb.net</href></color></size>";
  XtraMessageBox.Show(body, "Thông báo!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Information, DevExpress.Utils.DefaultBoolean.True);
}

 

Ở ví dụ trên, mình sử dụng XtraMessageBox, các bạn nhớ chú ý tham số ở phía cuối là DeaultBoolean = true nhé, nếu không set nó sẽ hiện thị text dưới cấu trúc HTML.

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng HTML Text trong Label, XtraMessageBox
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5285 11:10:43, 26/08/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.