NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Combobox Image trong GridView

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Combobox Image trong GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8608 09:02:06, 21/01/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng Combobox Image trong GridView của Devexpress trong lập trình C#.

[DEVEXPRESS] Tutorial How to use Combobox Image in Gridview C#

Giao diện tích hợp Combobox Image Devexpress C#:

combobox_image_gridview

Ở giao diện trên, các bạn thấy khi mình click vào combobox mã nhóm thì sẽ xuất hiện một danh sách các món ăn và kèm theo hình ảnh.

Đầu tiên, các bạn cần vào phần Run Design của Gridview edit column mã nhóm sang Combobox Image như hình bên dưới:

image_combox

Dưới đây là source code C#, load dữ liệu vào combobox image của Devexpress.

using DevExpress.Utils;
using DevExpress.XtraEditors.Controls;
using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace Demo1
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    ImageCollection img;
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var ds = Data.LoadData("select * from tbl_nhomhang");
      CreateImageCollectionFromCategory2(ds.Tables[0]);
      LoadNhomHang();    
   
    }

    public void LoadNhomHang()
    {
      var ds = Data.LoadData("select * from tbl_nhomhang");
      dgv.DataSource = ds.Tables[0];
      
    }
    public void CreateImageCollectionFromCategory2(DataTable table)
    {
      var imageCollection = new ImageCollection();
      cbo.SmallImages = imageCollection;
      int i = 0;
      foreach (DataRow item in table.Rows)
      {
        string url_item = Application.StartupPath + "hinh" + item["hinh"];
        var image_item = Image.FromFile(url_item);
        imageCollection.AddImage(image_item, item["nhomhang"].ToString());
        cbo.Items.Add(new ImageComboBoxItem(item["nhomhang"].ToString(), item["nhomhang"].ToString(), i));
        i++;
      }
      
    }    
    private void simpleButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataRow dr = default(DataRow);
      for (var index = 0; index <= gridView1.RowCount - 1; index++)
      {
        dr = gridView1.GetDataRow(System.Convert.ToInt32(index));
        if (ReferenceEquals(dr, null))
        {
          break;
        }
        if (dr.RowState == DataRowState.Modified)
        {
          MessageBox.Show(dr["manhom"].ToString());

        }

      }
    }
  }

}

Trong bài viết mình đang sử dụng cơ sở dữ liệu Sqlite để demo.

Các bạn có thể download source code bên dưới để tham khảo nhé.

Thanks for Watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Combobox Image trong GridView
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8608 09:02:06, 21/01/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.