NEWS

Hướng dẫn tạo bản quyền (license product) bảo mật ứng dụng.

Hướng dẫn tạo bản quyền (license product) bảo mật ứng dụng.
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 55132 23:47:53, 23/06/2016VB.NET   In bài viết

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo License cho ứng dụng. Sau khi, tạo ứng dụng xong, nếu các bạn muốn phân phối ứng dụng của mình theo License product.

Ở bài viết này, mình hướng dẫn các bạn thuật toán cơ bản để bảo mật ứng dụng.

1. Đầu tiên, mình lấy serial number của HDD. Vì serial number HDD là duy nhất, nên ứng dụng mình cài vào máy tính nào thì chỉ sử dụng được một máy, cài đặt vào ổ cứng khác thì ứng dụng sẽ không hoạt động.

2. Tạo khóa token (chuỗi bảo mật).

3. Sử dụng thuật toán SHA1, serial number HDD với token của mình. Bạn có thể sử dụng thuật toán MD5, hay 1 thuật toán mã hóa bất kỳ.

Giao diện ứng dụng:

create application key license vb.net c#

- Để xem Serial number HDD bạn có thể sử dụng câu lệnh MS-DOS

wmic diskdrive get serialnumber

view serial number hdd cmd-dos

- Import thư viện 

Imports System.ComponentModel
Imports System.Text
Imports System.Security.Cryptography
Imports System.Management
Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient

- Dưới đây là hàm lấy Serial number HDD

 Public Function GetDriveSerialNumber() As String
      Dim hdd As New ManagementObjectSearcher("select * from Win32_DiskDrive")
      Dim hd As ManagementObject
      For Each hd In hdd.Get()
        HDD_Serial = hd("SerialNumber")

      Next
      Return HDD_Serial
 End Function

- Tiếp tục hàm mã hóa SHA1, 

Public Function SHA1(ByVal number As String) As String
      Dim ASCIIENC As New ASCIIEncoding
      Dim strreturn As String
      strreturn = vbNullString
      Dim bytesourcetxt() As Byte = ASCIIENC.GetBytes(number)
      Dim SHA1Hash As New SHA1CryptoServiceProvider
      Dim bytehash() As Byte = SHA1Hash.ComputeHash(bytesourcetxt)
      For Each b As Byte In bytehash
        strreturn &= b.ToString("X8")
      Next
      Return strreturn
End Function

- Viết hàm tạo key license cho software

 Private Sub btnCreateKey_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnCreateKey.Click
      Dim key As String
      key = SHA1(serialHDD.Trim & token)
      txtLicenseKey.Text = key
End Sub

- Viết hàm đăng ký license cho ứng dụng

Private Sub SimpleButton1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpleButton1.Click
      Dim keyLicense As String = txtRegister.Text
      Dim key As String
      key = SHA1(serialHDD.Trim & token)
      If (keyLicense = key) Then
        saveData("update license set licensekey='" & keyLicense & "' where id=1")
        Me.Hide()
        Dim frm As New XtraForm1
        frm.ShowDialog()
      Else
        MessageBox.Show("Key is not Valid!", "ERROR!")
      End If

End Sub

- Viết hàm kiểm tra khi chạy ứng dụng, ứng dụng đã được đăng ký hay chưa

 Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
      lblserialHDD.Text = GetDriveSerialNumber().Trim()
      'get serial key from data
      Dim keyData As String
      keyData = getData()
      'get key from hdd serial with token sha1
      Dim key As String
      key = SHA1(serialHDD.Trim & token)
      If keyData = key Then
        Me.Hide()
        Dim frm As New XtraForm1
        frm.ShowDialog()
      End If


End Sub

Dưới đây là video demo ứng dụng:

Cám ơn các bạn đã xem bài viết. Hãy like and share giúp mình nha các bạn.

Các bạn có thể Đăng ký kênh Youtube của mình ở góc phải bên trên màn hình.

Mọi thắc mắc về bài viết các bạn có thể hỏi ở http://hoidap.laptrinhvb.net để được support. heart

Download source 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn tạo bản quyền (license product) bảo mật ứng dụng.
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 55132 23:47:53, 23/06/2016VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp