NEWS

[VB.NET] Chia sẻ source code quản lý thu chi mô hình 3 lớp Winform

[VB.NET] Chia sẻ source code quản lý thu chi mô hình 3 lớp Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2349 09:10:23, 16/10/2023VB.NET   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code quản lý thu chi đơn giản theo mô hình 3 lớp (3 tier) VB.NET winform.

[C#] Ứng dụng Quản Lý Thu Chi 3 lớp Sqlserver

Hình ảnh project 3 lớp:

3TIER_VB

Những chức năng chính của ứng dụng:

  1. Quản lý nhân viên
  2. Quản lý tài khoản đăng nhập
  3. Quản lý tiền thu và tiền chi
  4. Có thể tìm kiểm theo ngày
  5. Xuất báo cáo ra file Excel

Bài viết sử dụng Sqlserver 2012 trở lên và công cụ Devexpress.

Tài khoản đăng nhập:

User: admin

Password: admin

Chi tiết ứng dụng, các bạn có thể tham khảo video:

QUAN_LYTIENQUY

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[VB.NET] Chia sẻ source code quản lý thu chi mô hình 3 lớp Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2349 09:10:23, 16/10/2023VB.NET   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp