NEWS

[DATABASE] Cung cấp cơ sở dữ liệu các cơ sở hành chính Việt Nam (thành phố, tỉnh, huyện, phường, xã...) Excel file, Sqlite và Mysql

[DATABASE] Cung cấp cơ sở dữ liệu các cơ sở hành chính Việt Nam (thành phố, tỉnh, huyện, phường, xã...)  Excel file, Sqlite và Mysql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 9884 10:36:38, 30/11/2018DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ cung cấp đến cho các bạn nào đang cần dữ liệu về thông tin các cơ quan hành chính của Nhà nước Việt Nam.

Trong lập trình ứng dụng, hoặc viết website, các bạn thường rất cần dữ liệu bao gồm: Thành phố, tỉnh, huyện, thị trấn, thị xã, phường, xã...

Để tích hợp vào phần mềm của mình như phần mềm quản lý nhân sự chẳng hạn.

Trong bài này mình sẽ cung cấp đến các bạn dữ liệu thông tin trên để giúp cho các bạn dễ dàng import vào một cách nhanh chóng.

Dữ liệu mình gồm 3 loại cơ sở dữ liệu: Excel File, Sqlite và MySQL.

Dữ liệu được cập nhật vào tháng 10/2017

Nguồn trích xuất từ Tổng cục Thống kê (http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/)

database tỉnh, thành phố huyện xã việt nam

HAVE FUN :)

DOWNLOAD DATA

Tags: cơ sở dữ liệu thành phố - tỉnh - huyện - xã

THÔNG TIN TÁC GIẢ

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Cung cấp cơ sở dữ liệu các cơ sở hành chính Việt Nam (thành phố, tỉnh, huyện, phường, xã...)  Excel file, Sqlite và Mysql
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 9884 10:36:38, 30/11/2018DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ