NEWS

[DATABASE] Đọc phiên bản phần mềm trên sqlserver

[DATABASE] Đọc phiên bản phần mềm trên sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1981 11:26:44, 25/03/2020DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Sqlserver để đọc phiên bản version của một File phần mềm Exe, dll...

[DATABASE] Read Product Version File Application SQLSERVER

Tại sao cần đọc phiên bản bằng Sqlserver:

Nếu bạn nào đang viết ứng dụng Update phần mềm một cách tự động, khi các bạn upload file exe mới lên trên server.

Thì chúng ta sẽ sử dụng thủ thuật này để kiểm tra phiên bản mới nhất của phần mềm hiện tại lên server là bao nhiêu, để chúng ta kiểm tra so sánh phiên bản ở Local và Server.

Trong bài viết tới, mình sẽ hướng dẫn kiểm tra 2 phiên bản (2.1.3.0  <=> 2.1.5.6), theo định dạng phiên bản chuẩn 4 tham số: Major, minor, build, và Revesion. 

Giờ mình bắt đầu hướng dẫn cách đọc phiên bản một file exe hay dll.

Đầu tiên, các bạn cần tạo một File Getversion.bat với nội dung sau:

@echo off
  setlocal enableextensions

  set "file=%~1"
  if not defined file goto :eof
  if not exist "%file%" goto :eof

  set "vers="
  FOR /F "tokens=2 delims==" %%a in ('
    wmic datafile where name^="%file:\=\\%" get Version /value 
  ') do set "vers=%%a"

  REM echo(%file% = %vers% 

  echo %vers%
	
  endlocal

Bây giờ, mình sẽ thực hiện lệnh Bat này trên CMD-DOS để các bạn xem kết quả.

read_version_sql

Bây giờ mình sẽ sử dụng File Bat này và sử dụng lệnh trên xp_CMDShell, các bạn nhé bật xp_CMDShell lên rồi mới thực hiện nhé.

DECLARE @CMDSQL VARCHAR(200)
SET @CMDSQL = 'F:\\xampp\\htdocs\\HOBWEB\\getversion.bat' + ' "F:\xampp\htdocs\HOBWEB\HOB_Update\HOB 2015.exe"'
	
DECLARE @output table ( output varchar(20) null)
EXEC master.dbo.xp_CMDShell @CMDSQL

get_version_bat_sql

Thanks for watching!

Tags: read version app sql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Đọc phiên bản phần mềm trên sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1981 11:26:44, 25/03/2020DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp