[DATABASE] Hướng dẫn convert dữ liệu từ MySQL sang Microsoft Sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn convert dữ liệu từ MySQL sang Microsoft Sqlserver
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11180 12:30:14, 27/09/2018DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách convert database từ Mysql sang SQL server sử dụng ODBC Connection.

Trong lập trình, nhiều lúc các bạn đang code website với dữ liệu là PHP & MySQL, nhưng bây giờ các bạn có nhu cầu chuyển website sang ASP.NET & MSSQL server.

Thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến cách làm thế nào để chúng ta convert dữ liệu từ Mysql sang Sqlserver một cách dễ dàng.

convert mysql to sqlserver

- Đầu tiên, các bạn cần cài đặt MySQL ODBC Connector.

Sau khi cài đặt xong, các bạn mở ứng dụng  ODBC Data Source Administrator từ:

Control Panel => Administrative Tools.

Tiếp theo, các bạn mở Tab System DSN và nhấn nút Add. Và tiếp tục nhập thông số cấu hình Mysql vào như hình bên dưới:

chuyen doi mysql sang sqlserver

=> Các bạn chọn Mysql ODBC 5.1 Driver => nhấn Finish như hình bên dưới

cấu hình mysql

=> Tiếp theo, giao nhập nhập thông số của database Mysql xuất hiện, các bạn cần nhập thông tin vào ở hộp thoại bên dưới:

cấu hình mysql server sang sqlserver

- Các bạn có thể bấm nút Test để kiểm tra xem kết nối đến database Mysql có thành công hay không. Sau đó, các bạn nhấn nút OK để hoàn tất cấu hình.

2. Bây giờ, các bạn mở Sqlserver Management Studio 

=> Tiếp đến các bạn thực hiện câu lệnh sqlserver bên dưới để cấu hình tạo Linked Servers

EXEC master.dbo.sp_addlinkedserver 
@server = N'MYSQL', 
@srvproduct=N'MySQL', 
@provider=N'MSDASQL', 
@provstr=N'DRIVER={MySQL ODBC 5.1 Driver}; SERVER=localhost; _
	DATABASE=tigerdb; USER=root; PASSWORD=hejsan; OPTION=3'

Sau khi thực hiện câu lệnh trên, các bạn sẽ thấy Linked Servers như hình bên dưới:

chuyen doi mysql

 

=> Thực hiện import dữ liệu vào database sqlserver qua câu lệnh sau:

SELECT * INTO testMySQL.dbo.shoutbox
FROM openquery(MYSQL, 'SELECT * FROM tigerdb.shoutbox')

HAPPY CODING heart

Tags: convertmysql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn convert dữ liệu từ MySQL sang Microsoft Sqlserver
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 11180 12:30:14, 27/09/2018DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp