[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng mệnh đề OUTPUT CLAUSE trong sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng mệnh đề OUTPUT CLAUSE trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2151 15:32:22, 05/08/2021DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách sử dụng mệnh đề OUTPUT CLAUSE trong sqlserver.

[DATABASE] Output clause in sqlserver

Vậy mệnh đề output trong sqlserver là gì?

OUTPUT-Clause-in-SQL-Server

Khi các bạn sử dụng các lệnh như: 

INSERT => inserted

UPDATE => inserted

DELETE => deleted

MERGE

Thì khi các bạn chạy câu lệnh chúng ta có thể muốn xuất ra những dòng đã được insert, update hay delete thành công.

Và dữ liệu này chúng ta có thể insert vào một biến kiểu dữ liệu TABLE (nếu bạn đang dùng store procedure)

Vì kiểu dữ liệu trả về output là kiểu Table, nên các bạn có thể . để lấy tên từng column, nếu lấy tất cả thì các bạn  .* 

Cú pháp:

<OUTPUT_CLAUSE> ::=
{
    [ OUTPUT <dml_select_list> INTO { @table_variable | output_table } [ ( column_list ) ] ]
    [ OUTPUT <dml_select_list> ]
}
<dml_select_list> ::=
{ <column_name> | scalar_expression } [ [AS] column_alias_identifier ]
    [ ,...n ]

<column_name> ::=
{ DELETED | INSERTED | from_table_name } . { * | column_name }
    | $action

Mình sẽ ví dụ với hàm Insert và Detele

1. OUTPUT Clause in Insert 

insert_clause

2. OUTPUT Clause in Delete

delete_output_sqlserver

Thanks for watching!

 

Tags: output clause sqloutput inserted sqloutput deleted sql

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn sử dụng mệnh đề OUTPUT CLAUSE trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2151 15:32:22, 05/08/2021DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp