NEWS

[DATABASE] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập trên sqlserver

[DATABASE] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập trên sqlserver
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2445 12:46:45, 14/05/2021DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập trên Sqlserver.

[DATABASE] Change Password Login Sqlserver

Công việc thay đổi mật khẩu nhằm để bảo mật database, trong Sqlserver có cung cấp cho chúng ta lệnh ALTER LOGIN để thay đổi mật khẩu.

sqlserver_wordwrap_thumb

Cú pháp sử dụng ALTER LOGIN:

ALTER LOGIN login_name
WITH PASSWORD = 'password' | hashed_password HASHED
     [ OLD_PASSWORD = 'old_password' ]
     | MUST_CHANGE
     | UNLOCK
[ CHECK_EXPIRATION = ON ];

Tham số ALTER LOGIN:

 • login_name: Tên Login có password cần thay đổi. Login này được liên kết với database user có mật khẩu bạn muốn đổi.
 • password: Password mới muốn gán.
 • hashed_password: Giá trị hash mới của mật khẩu muốn gán vào Login.
 • old_password: Password cũ.
 • MUST_CHANGE: Bạn sử dụng tham số này để buộc password phải được thay đổi khi Login được sử dụng lần đầu tiên, sau khi chạy lệnh ALTER LOGIN.
 • UNLOCK: Mở khóa Login đã bị khóa.
 • CHECK_EXPIRATION: Theo mặc định tham số này được đặt là OFF. Nó sẽ quyết định xem chính sách hết hạn mật khẩu có được thực thi hay không. Bạn phải chỉ định CHECK_EXPIRATION = ON khi sử dụng tham số MUST_CHANGE.

 

1. Bây giờ mình sẽ thay đổi mật khẩu đăng nhập cho tài khoản ThaoMeo với password: 123456 như sau

ALTER LOGIN thaomeo;
WITH PASSWORD = '123456';

2. Chúng ta thay đổi mật khẩu, và bắt buộc người dùng phải thay đổi mật khẩu khi đăng nhập lần đầu tiên.

ALTER LOGIN thaomeo
WITH PASSWORD = '123456' MUST_CHANGE,
CHECK_EXPIRATION = ON;

Thanks for watching!

 

Tags: thay đổi mật khẩu sqlserverchange password sqlserver

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DATABASE] Hướng dẫn thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập trên sqlserver
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 2445 12:46:45, 14/05/2021DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp