NEWS

[DATABASE] Validate Json sử dụng hàm ISJSON trong sqlserver

[DATABASE] Validate Json sử dụng hàm ISJSON trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2476 11:26:09, 15/08/2021DATABASE   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn cách Validate chuỗi Json, kiểm tra dữ liệu chuỗi có phải thuộc định dạng Json string hay không.

[DATABASE] FUNCTION ISJSON VALIDATE IN SQLSERVER

Để kiểm tra chuỗi dữ liệu vào có phải là định dạng format Json hay không, trong Sqlserver 2016, đã cung cấp cho chúng ta một hàm function ISJSON() trong sql.

Hàm này dùng để kiểm tra kiểm dữ liệu đầu vào là kiểu VARCHAR hoặc NVARCHAR.

validate_json

SYNTAX ISJSON(input_string )                                                 

input_string can be type of, VARCHAR, NVARCHAR.

Trả về kết quả = 1 => chuỗi vào là chuỗi Json

Trả về kết quả = 0 => chuỗi vào không phải là chuỗi định dạng json

VD1: 

DECLARE @inputJSON_string NVarchar(Max) = '[{"NAME": "LAPTRINHVB.NET","JOB": "INFORMATION TECHNOLOGY"}]'
IF ISJSON ( @inputJSON_string ) = 1
    PRINT 'Valid JSON'

OUTPUT:-
Valid JSON

=> Kết quả trên trả về đúng định dạng là chuỗi Json

VD2:

DECLARE @inputJSON_string NVarchar(Max) = N'Nguyễn Thảo'

IF ISJSON ( @inputJSON_string ) = 0
   PRINT 'InValid JSON'

OUTPUT:-
InValid JSON

=> Kết quả trả về không phải là chuỗi dữ liệu json

P/s: Nếu kiểu dữ liệu truyền vào là NULL hoặc Empty rỗng thì kết quả sẽ trả về = 0

DECLARE @inputJSON_string NVarchar(Max) = ''

IF ISJSON ( @inputJSON_string ) = 1
   PRINT 'Valid JSON'
IF ISJSON ( @inputJSON_string ) = 0
   PRINT 'InValid JSON'

OUTPUT:-
InValid JSON

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

[DATABASE] Validate Json sử dụng hàm ISJSON trong sqlserver
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 2476 11:26:09, 15/08/2021DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp