[SQL SERVER] Hướng dẫn sử dụng hàm STRING_SPLIT tách chuỗi thành bảng table

[SQL SERVER] Hướng dẫn sử dụng hàm  STRING_SPLIT tách chuỗi thành bảng table
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 14681 10:44:59, 29/08/2017DATABASE   In bài viết

Hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn hàm mới STRING_SPLIT trong sqlserver 2016. Hàm này được sử dụng để tách chuỗi thành bảng table.

SQL Server 2016 STRING_SPLIT Function

Vậy String_Split trong sqlserver dùng làm gì?

Mình ví dụ: 

Các bạn có một chuỗi dữ liệu như sau:

'Toán, Lý, Hóa, Văn' => chuyển chuỗi này sau mỗi dấu ', ' thành một column trong table.

Để sử dụng được hàm String_split các bạn cần phải cài đặt COMPATIBILITY_LEVEL trong sqlserver về 130 theo cú pháp sau:

USE [master]
GO

ALTER DATABASE [MSSQLTipsDemo] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 130
GO

Tiếp đến mình chạy lệnh truy vấn sau:

SELECT * FROM STRING_SPLIT('John,Jeremy,Jack',',')

Kết quả:

string split sqlserver

HAVE FUN :)

Tags:

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQL SERVER] Hướng dẫn sử dụng hàm  STRING_SPLIT tách chuỗi thành bảng table
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 14681 10:44:59, 29/08/2017DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp