[SQLSERVER] Hướng dẫn tách họ và tên ra khỏi fullname trong sql server

[SQLSERVER] Hướng dẫn tách họ và tên ra khỏi fullname trong sql server
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 23151 10:29:11, 11/08/2017DATABASE   In bài viết

Hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn đoạn code nhỏ dùng để tách họ chữ lót và tên ra khỏi dữ liệu sqlserver.

Mình ví dụ, khi các thiết kế cơ sở dữ liệu, chỉ có một cột duy nhất là tên nhân viên:

Mình ví dụ: NGUYỄN THẢO. Khi mình có danh sách như vậy, giờ mình muốn sắp xếp tên từ A->Z thì chắc chắn sẽ không được, vì nó mặc định sẽ sắp xếp họ rồi đến chữ lót và sau cùng là tên.

Chính vì vậy, chúng ta cần tách họ và tên ra thành 2 cột để chúng ta có thể dễ dàng order tên theo cột tên của mình.

Dưới đây là câu lệnh truy vấn để thực hiện:

SELECT tennv, SUBSTRING(dbo.tbl_nhanvien.tennv, 1, LEN(dbo.tbl_nhanvien.tennv) - CHARINDEX(, REVERSE(dbo.tbl_nhanvien.tennv))) AS ho, LTRIM(RIGHT ( + dbo.tbl_nhanvien.tennv, CHARINDEX(, REVERSE( + dbo.tbl_nhanvien.tennv)))) AS ten FROM tbl_nhanvien

tách họ tên trong sqlserver

HAVE FUN :)

Tags: string

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[SQLSERVER] Hướng dẫn tách họ và tên ra khỏi fullname trong sql server
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 23151 10:29:11, 11/08/2017DATABASE   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp