NEWS

Giới thiệu phần mềm quản trị nhân sự

Giới thiệu phần mềm quản trị nhân sự
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 28782 19:07:44, 26/10/2015DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn về phân mềm quản lý nhân sự, thật ra đây là đồ án môn học mình thực hiện mặc dù vẫn còn nhiều nghiệp vụ vẫn chưa hoàn thiện, tuy nhiên những tính năng cơ bản nhất của chương trình mình đã thực hiên. Các bạn lưu ý đây là ứng dụng mình viết dựa trên máy chấm công tự động không sử dụng nhập thủ công.

- Phần mềm có các chức năng chính như sau

1. Quản lý nhân viên

 • Nhập các dữ liệu về nhân viên và kết xuất các dữ liệu về nhân viên.
 • Nhập mới hoặc điều chỉnh thông tin nhân viên.
 • Xuất danh sách nhân viên.

2. Điều động nhân viên

 • Nhập thông tin điều động nhân viên (Ngày điều động, nơi chuyển đến, lý do chuyển…) vào danh sách điều động nhân viên.
 • Xuất danh sách điều động nhân viên.

3. Hợp đồng lao động

 • Nhập thông tin về hợp đồng lao động của nhân viên (Số hợp đồng, loại hợp đồng lao động, ngày kí hợp đồng lao động…)

4. Nhân viên nghỉ việc

 • Nhập thông tin nhân viên nghỉ việc (Ngày nhân viên nghỉ việc, lý do nghỉ việc…)
 • Xuất danh sách nhân viên nghỉ việc.

5. Nhân viên Thai sản

 • Nhập thông tin nhân viên thai sản (Lần mang thai, ngày khám thai, ngày nghỉ thai sản, ngày nhân viên đi làm lại…)
 • Xuất danh sách nhân viên thai sản.

6. Đăng ký tăng ca

 • Nhập thông tin đăng ký tăng ca của nhân viên (Ngày đăng ký tăng ca, giờ bắt đầu tăng ca, giờ kết thúc tăng ca…)
 • Xuất danh sách nhân viên tăng ca.

7. Đăng ký nghỉ phép

 • Nhập thông tin đăng ký nghỉ phép của nhân viên (Loại nghỉ phép là phép năm hay phép bệnh hay không phép, số ngày nghỉ phép, ngày bắt đầu nghỉ phép, ngày kết thúc nghỉ phép…)
 • Xuất danh sách nhân viên nghỉ phép.

8. Đăng ký thẻ

 • Nhập thông tin đăng ký thẻ của nhân viên (Ngày đăng ký thẻ, ngày nhận thẻ, lý do cấp lại thẻ hay cấp mới…)
 • Xuất danh sách nhân viên đăng ký thẻ.

9. Quản lý chấm công và tiền lương

 • Thực hiện quản lý thông tin liên quan về chấm công và bảng lương của nhân viên.

10. Chấm công hằng ngày

 • Cập nhật dữ liệu chấm công hằng ngày của nhân viên từ máy quét thẻ hoặc nhân viên nhân sự nhập vào máy tính (Ngày chấm công, giờ, phút…)
 • Xuất danh sách chấm công hằng ngày.

11. Chấm công dự phòng (Dùng cho trường hợp quên quét thẻ hoặc quên điểm danh)

 • Cập nhật dữ liệu chấm công dự phòng.

12. Bảng lương nhân viên

 • Nhập thông tin về tiền lương của nhân viên (Lương cơ bản, ngày áp dụng, lương phụ cấp…)
 • Xuất bảng lương nhân viên.

13. Quản lý chế độ

 • Thực hiện quản lý các chế độ của nhân viên trong công ty như chế độ khen thưởng, kỷ luật.

14. Khen thưởng, kỷ luật

 • Cập nhật thông tin khen thưởng, kỷ luật của nhân viên (Lý do khen thưởng/kỷ luật, hình thức khen thưởng/kỷ luật…)
 • Xuất danh sách khen thưởng/kỷ luật.

 - Trên đây là vài tính năng cơ bản mà mình thực hiện. 

Download Project

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giới thiệu phần mềm quản trị nhân sự
Đăng bởi: Hoàng Tử Nhỏ - Lượt xem: 28782 19:07:44, 26/10/2015DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.