NEWS

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Beak Form trong Flyout Panel để hiển thị giao diện Report

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Beak Form trong Flyout Panel để hiển thị giao diện Report
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7286 09:04:03, 07/11/2018DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ chia sẽ đến các bạn tạo hiển thị Beak Form trong Flyout Panel Devexpress.

Trước khi đọc bài này, các bạn có thể tham khảo bài viết sử dụng Flyout Panel trong Devexpress, để xem cách nó hiển thị Break Form.

https://laptrinhvb.net/bai-viet/devexpress/--DEVEXPRESS---Huong-dan-su-dung-cong-cu-Flyout-Panel-Dialog/400e5880924d9cd6.html

Trong bài viết này, mình sử hiển thị Beak Form khi nhấn vào nút in phiếu trên GridView.

Tương ứng với mỗi dòng trên GridView là một mã kiện, khi mình click vào button thì hiển thị luôn cho mình form Report và mình có thể nhấn nút in để in trực tiếp.

Với cách này, bạn không cần phải show tool report dialog lên nữa, sẽ giúp người dùng trải nghiệm ứng dụng một cách tốt hơn.

Giao diện BeakForm Devexpress C#:

show beakform csharp devexpress
Demo show beak form flyout panel Devexpress C#

Và dưới đây là video demo ứng dụng show Beak Form:

Source code Beak Form C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace BeakForm
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();          
    }
    SqlServer provider = new SqlServer("192.168.0.3", "***", "***", "****");

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      var dt = provider.ExecuteQuery(@"SELECT TOP 100
                          makien,
                          madh_gop,
                          tenmh,
                          tenct,
                          soluong
                      FROM view_nhaplieu_wc
                      WHERE makien IS NOT NULL
                      ORDER BY stt DESC;");

      gridControl1.DataSource = dt;
    }

    private void btn_print_ButtonClick(object sender, DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs e)
    {
      string makien = gridView1.GetFocusedDataRow()["makien"].ToString();     
      var Report = new Print_Report(gridControl1, makien);
      Report.ShowBeakForm();
    }
  }
}

Các bạn có thể download full source code project của mình ở link bên dưới.

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Hướng dẫn sử dụng Beak Form trong Flyout Panel để hiển thị giao diện Report
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 7286 09:04:03, 07/11/2018DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.