NEWS

Thêm Button vào GridControl DevExpress

Thêm Button vào GridControl DevExpress
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 22916 22:57:06, 23/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

Hôm nay mình xin hướng dẫn cách thêm một Button vào các dòng trên lưới Gridcontrol DevExpress.
DevExpress hỗ trợ hoàn toàn một button trên gridcontrol, điều này có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng button này như một button bình thường trên form, có thể xử lý event, thêm icon và một núi các chức năng khác mà mình chưa tìm ra hết được.
Bài này mình sẽ hướng dẫn các bước để tạo ra button, cũng như xử lý khi click vào button đó.
Bước đầu mình sẽ kéo một cái Gridcontrol, lưu ý là GridControl của DevEx nha:


button-gridcontrol-devexpress-1


Chỉnh thuộc tính Dock cho nó Fill full from1, sau đó nhấn Run Designer thể thiết lập các tên cột theo datasoure đưa vào grid. Chọn Columns để chuyển qua tab thiết lập các cột trên lưới:


button-gridcontrol-devexpress-2

Nhập vào các thông tin như hình để hiển thị ra lưới được đẹp hơn. Thực hiện tương tự cho các cột khác. đối với button, chúng ta cũng cần tạo riêng cho nó một cột, đặt tên cho cột đó luôn, việc đặt tên này không ảnh hưởng tới xử lý của button, mình đặt cho nó dễ nhìn hơn thôi, sau này nếu cần dùng thuộc tính của cột thì có thể gọi luôn tên này của nút đó, ví dụ phân quyền chẳng hạn, ai đủ quyền thấy nút này mình sẽ Visible cột này ra. Cái này sẽ nói trong bài sau.
Sau khi đã tạo cho cái cột button một "chổ đứng", mình tiến hành thiết lập một vài thuộc tính để button có thể hiện ra như ý:


button-gridcontrol-devexpress-3

Trong Properties của column button, chọn ColumnEdit -> Chọn mũi tên sổ xuống của combo bên phải -> Mở mũi tên New -> Chọn ButtonEdit. Xong bước đầu, đã tạo được một button. Thiết lập thuộc tính cho Button:


button-gridcontrol-devexpress - 4

Thực hiện theo các bước như hình, một hộp thuộc tính khác của button sẽ tiếp mở ra:


button-gridcontrol-devexpress - 5

Thực hiện thêm Icon cho button. Sau đó trong mục Kind -> chọn Glyph để có thể hiển thị icon. Nhấn OK lần nữa để đóng hộp này.


Button-gridcontrol-devexpress-6

Tiếp tục cuộn xuống, trong TextEditStyle chọn như hình. Xong. Như vậy là hoàn tất các thủ tục để có thể nhét button vào lưới. Bây giờ thử add datasource vào lưới để chạy form thử xem.
 

Imports DevExpress.XtraEditors
Public Class Form1
  Private Sub btn_xoa_ButtonClick(sender As Object, e As DevExpress.XtraEditors.Controls.ButtonPressedEventArgs) Handles btn_xoa.ButtonClick
    Dim dialogResult = MessageBox.Show("Bạn muốn xóa không ?", "Xác nhận", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question)
    If dialogResult = DialogResult.Yes Then
      MessageBox.Show("Đã xóa")
    End If
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
    load_grid()
  End Sub

  Public Sub load_grid()
    Dim dt As New DataTable
    dt.Columns.Add("manv", GetType(String))
    dt.Columns.Add("hoten", GetType(String))
    dt.Columns.Add("ngaysinh", GetType(Date))
    dt.Columns.Add("gioitinh", GetType(String))
    dt.Columns.Add("chucvu", GetType(String))

    dt.Rows.Add("NV01", "NGUYỄN ĐÌNH TONA", "01/01/1991", "BÊ ĐÊ", "Thực tập sinh LaptrinhVB.Net")
    dt.Rows.Add("NV02", "NGUYỄN THẢO", "01/01/1988", "BOY", "CEO trùm cuối LaptrinhVB.Net")
    dt.Rows.Add("NV03", "CÁI TRÍ MINH", "01/01/1987", "MEN", "CEO trùm sát cuối LaptrinhVB.Net")
    dt.Rows.Add("NV04", "HOÀNG THỊ THẢO", "01/01/1994", "CHILD", "Nõ care LaptrinhVB.Net")

    GridControl1.DataSource = dt

  End Sub

End Class
Nhấn F5 để xem thành quả, việc sử dụng button như thế nào là tùy các bạn mổ xẻ. Và đừng quên cho LaptrinhVb.Net biết kết quả nha.
Cám ơn các bạn đã theo dõi. Chúc ae coder sớm hết ế và có một ngày Valentine đầy ý nghĩa... á lộn chích mớt. :D
Thân ái !

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thêm Button vào GridControl DevExpress
Đăng bởi: TONA Cody - Lượt xem: 22916 22:57:06, 23/12/2016DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.