NEWS

[DEVEXPRESS] Thiết kế Dropdown ButtonBarItem trên Form Ribbon

[DEVEXPRESS] Thiết kế Dropdown ButtonBarItem trên Form Ribbon
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4862 08:00:16, 03/02/2021DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các thiết kế Dropdown trên ButtonBarItem của Ribbon Form Devexpress C# Winform.

[DEVEXPRESS] Dropdown Button Bar Item C#

Các bạn xem hình ảnh demo ứng dụng bên dưới:

dropdown_buttonbaritem

Bình thường các bạn hay thiết kế button có menu sử dụng SubbarItem.

Tuy nhiên khi các bạn sử dụng SubBarItem thì các chỉ chọn được menu ở trong popup, chứ không thể click trực tiếp vào Icon để bắt sự kiện.

Cách thực hiện các bạn kéo một BarButtonItem trên Ribbon Form ra và cấu hình thuộc tính như hình bên dưới.

button_bar_dropdown

Các bạn setup thuộc tính:

ButtonStyle = DropDown

DropDownControl = popmenu1 (menu các bạn tự thiết kế theo ý mình)

Source code C# bắt sự kiện dropdown ButtonBarItem Devexpress:

namespace DXApplication1
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void barButtonItem1_ItemClick(object sender, DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("meomeo");
    }

    private void barButtonItem2_ItemClick(object sender, DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("them");
    }

    private void barButtonItem3_ItemClick(object sender, DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("xoa");
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Thiết kế Dropdown ButtonBarItem trên Form Ribbon
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 4862 08:00:16, 03/02/2021DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.