NEWS

[DEVEXPRESS] Vẽ Biểu Đồ Stock Chứng Khoán - Công Cụ Thiết Yếu Cho Nhà Đầu Tư trên Winform

[DEVEXPRESS] Vẽ Biểu Đồ Stock Chứng Khoán - Công Cụ Thiết Yếu Cho Nhà Đầu Tư trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 471 08:13:03, 06/04/2024DEVEXPRESS   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn vẽ biểu đồ Candlestick Chart của Devexpress C# Winform.

[DEVEXPRESS] How to draw Candlestick chart in C# winform

Biểu đồ stock là công cụ vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư chứng khoán.

Chúng cung cấp một cái nhìn tổng quan về diễn biến giá cổ phiếu theo thời gian, giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại biểu đồ stock phổ biến và cách đọc chúng.

Biểu Đồ Nến (Candlestick Chart)

Biểu đồ nến là loại biểu đồ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Chúng thể hiện giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa trong một phiên giao dịch dưới dạng những cây nến. Màu của cây nến cho biết cổ phiếu tăng hay giảm giá trong phiên đó.

 

candlestick_chart_devexpress

Full Source code C#:

using DevExpress.XtraCharts;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace StockChartDemo
{
  public partial class Form1 : DevExpress.XtraEditors.XtraForm
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      CreateChart();
    }


    private void CreateChart()
    {
      ChartControl candlestickChart = new ChartControl();

      Series series1 = new Series("Series 1", ViewType.CandleStick);

      series1.DataSource = GetDataPoints();
      series1.SetFinancialDataMembers("Argument", "Low", "High", "Open", "Close");

      series1.ArgumentScaleType = ScaleType.DateTime;

      candlestickChart.Series.Add(series1);

      CandleStickSeriesView view = (CandleStickSeriesView)series1.View;

      view.LineThickness = 2;
      view.LevelLineLength = 0.25;

      view.ReductionOptions.ColorMode = ReductionColorMode.OpenToCloseValue;
      view.ReductionOptions.FillMode = CandleStickFillMode.AlwaysEmpty;
      view.ReductionOptions.Level = StockLevel.Close;
      view.ReductionOptions.Visible = true;

      view.Color = Color.Green;
      view.ReductionOptions.Color = Color.Red;

      XYDiagram diagram = (XYDiagram)candlestickChart.Diagram;

      diagram.AxisX.DateTimeScaleOptions.SkipRangesWithoutPoints = true;

      diagram.AxisY.WholeRange.AlwaysShowZeroLevel = false;

      candlestickChart.Legend.Visibility = DevExpress.Utils.DefaultBoolean.False;

      candlestickChart.Titles.Add(new ChartTitle());
      candlestickChart.Titles[0].Text = "Candlestick Stock Chart";

      candlestickChart.Dock = DockStyle.Fill;
      this.Controls.Add(candlestickChart);
    }

    List<DataPoint> GetDataPoints()
    {
      List<DataPoint> dataPoints = new List<DataPoint> {
      new DataPoint(DateTime.Now.AddDays(-9), 24.00, 25.00, 25.00, 24.875),
      new DataPoint(DateTime.Now.AddDays(-8), 23.625, 25.125, 24.00, 24.875),
      new DataPoint(DateTime.Now.AddDays(-7), 26.25, 28.25, 26.75, 27.00),
      new DataPoint(DateTime.Now.AddDays(-6), 26.50, 27.875, 26.875, 27.25),

      new DataPoint(DateTime.Now.AddDays(-4), 25.75, 26.875, 26.75, 26.00),
      new DataPoint(DateTime.Now.AddDays(-3), 25.75, 26.75, 26.125, 26.25),
      new DataPoint(DateTime.Now.AddDays(-2), 25.75, 26.375, 26.375, 25.875),
      new DataPoint(DateTime.Now.AddDays(-1), 24.875, 26.125, 26.00, 25.375),
      new DataPoint(DateTime.Now.AddDays(0), 25.125, 26.00, 25.625, 25.75),
      };
      return dataPoints;

    }

  }
  public class DataPoint
  {
    public DateTime Argument { get; set; }
    public double Low { get; set; }
    public double High { get; set; }
    public double Open { get; set; }
    public double Close { get; set; }
    public DataPoint(DateTime arg, double low, double high, double open, double close)
    {
      this.Argument = arg;
      this.Low = low;
      this.High = high;
      this.Open = open;
      this.Close = close;
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

 

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[DEVEXPRESS] Vẽ Biểu Đồ Stock Chứng Khoán - Công Cụ Thiết Yếu Cho Nhà Đầu Tư trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 471 08:13:03, 06/04/2024DEVEXPRESS   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.