TOPIC qrcode

[C#] Hướng dẫn cách tạo mã QR Code trên file Excel

[C#] Hướng dẫn cách tạo mã QR Code trên file Excel 0

👤Thảo Meo 🕔14:31:19, 29/12/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình chia sẻ các bạn source code các tạo mã QRCode trên File Excel bằng ...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo mã VietQR Payment API Winform

[C#] Hướng dẫn tạo mã VietQR Payment API Winform0

👤Thảo Meo 🕔15:27:05, 28/06/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ hướng dẫn các bạn cách tạo mã VietQR Payment API trên ng&ocir...

Đọc tiếp
[DEVEXPRESS] Tạo các loại mã vạch Barcode trực tiếp trên Devexpress Barcode API

[DEVEXPRESS] Tạo các loại mã vạch Barcode trực tiếp trên Devexpress Barcode API0

👤Thảo Meo 🕔15:53:48, 20/04/2023

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình giới thiệu các bạn cách tạo các mã vạch cho ứng dụng: QRcode...

Đọc tiếp
[C#] Sử dụng scan đọc qrcode bằng Python trong winform

[C#] Sử dụng scan đọc qrcode bằng Python trong winform0

👤Thảo Meo 🕔20:28:14, 22/10/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn cách đọc mã vạch QR code từ camera bằng Pyt...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn tạo mã qrcode pay trên Ví điện tử Momo

[C#] Hướng dẫn tạo mã qrcode pay trên Ví điện tử Momo0

👤Thảo Meo 🕔14:07:22, 06/10/2021

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo mã vạch QRcode có logo Đọc tiếp

[C#] Hướng dẫn scan multi QRCode, Barcode Realtime sử dụng Zxing.Net và AForge

[C#] Hướng dẫn scan multi QRCode, Barcode Realtime sử dụng Zxing.Net và AForge0

👤Thảo Meo 🕔22:45:53, 08/06/2020

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết ứng dụng đọc QRCode, Barcode 1D, 2D sử dụng thư vi...

Đọc tiếp
[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan QR code, barcode trực tiếp qua Webcam

[C#] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan QR code, barcode trực tiếp qua Webcam0

👤Thảo Meo 🕔09:36:38, 23/10/2018

Xin chào các bạn bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đọc mã vạch barcode, QR code trực tiếp...

Đọc tiếp
[C# - ANDROID] Viết ứng dụng android và Csharp thành máy quét mã vạch Qrcode

[C# - ANDROID] Viết ứng dụng android và Csharp thành máy quét mã vạch Qrcode0

👤Thảo Meo 🕔14:23:23, 23/09/2017

Bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẽ cho các bạn cách sử dụng phần mềm android và app C# trên windows kế...

Đọc tiếp
[ANDROID] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan multi QR code tại một thời điểm

[ANDROID] Hướng dẫn viết ứng dụng Scan multi QR code tại một thời điểm0

👤Thảo Meo 🕔20:08:49, 12/07/2017

Hôm trước, mình đã có một bài viết hướng dẫn các bạn vi...

Đọc tiếp
[C#] Lập trình sử dụng xem webcam từ điện thoại hoặc table android với phần mềm DroidCam

[C#] Lập trình sử dụng xem webcam từ điện thoại hoặc table android với phần mềm DroidCam0

👤Thảo Meo 🕔17:20:02, 02/04/2017

Bài viết hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách xem video webcam từ điện thoại hoặc tablet andr...

Đọc tiếp
[JAVASCRIPT] Hướng dẫn tạo và đọc mã QR code.

[JAVASCRIPT] Hướng dẫn tạo và đọc mã QR code.0

👤Thảo Meo 🕔22:57:57, 20/04/2016

Hôm nay, mình đã hướng dẫn các cách tạo và đọc mã Đọc tiếp

Hướng dẫn viết ứng dụng đọc QR code sử dụng thư viện Zxing Google (scan or reader QR code)

Hướng dẫn viết ứng dụng đọc QR code sử dụng thư viện Zxing Google (scan or reader QR code)0

👤Thảo Meo 🕔13:53:59, 16/04/2016

Hôm mình, mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng đọc mã QR co...

Đọc tiếp
Hướng dẫn sử dụng Trigger trong Sqlserver

Hướng dẫn sử dụng Trigger trong Sqlserver0

👤Thảo Meo 🕔18:52:37, 25/02/2016

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng Trigger trong Sqls...

Đọc tiếp
Lập trình ứng dụng đăng nhập sử dụng QR code Camera sử dụng AForce.NET and Zxing.

Lập trình ứng dụng đăng nhập sử dụng QR code Camera sử dụng AForce.NET and Zxing.0

👤Thảo Meo 🕔00:40:30, 28/01/2016

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn đăng nhập Form qua mã QR code, đăng nhậ...

Đọc tiếp
Lập trình nhận dạng khuôn mặt sử dụng EmguCV bằng Csharp

Lập trình nhận dạng khuôn mặt sử dụng EmguCV bằng Csharp0

👤Thảo Meo 🕔23:59:45, 05/01/2016

Hôm nay, mình hướng dẫn các bạn viết chương trình nhận dạng khu...

Đọc tiếp
Hướng dẫn lập trình ứng dụng đọc QR (Scan QR )  code sử dụng thư viện Zxing  bằng VB.NET

Hướng dẫn lập trình ứng dụng đọc QR (Scan QR ) code sử dụng thư viện Zxing bằng VB.NET0

👤Thảo Meo 🕔13:26:56, 24/11/2015

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn lập trình một ứng dụng đọc QR code, sử dụng thư viện Zxing bằng ngô...

Đọc tiếp
Hướng dẫn tạo và lưu mã vạch barcode thành hình ảnh

Hướng dẫn tạo và lưu mã vạch barcode thành hình ảnh0

👤Thảo Meo 🕔14:07:59, 24/10/2015

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn cách tạo mã vạch barcode trong VB.NET. Đầu tiên, để tạo được mã vạc...

Đọc tiếp
Hướng dẫn tạo mã QR code cho sản phẩm

Hướng dẫn tạo mã QR code cho sản phẩm0

👤Thảo Meo 🕔14:32:06, 17/10/2015

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn tạo ra mã QR code cho sản phẩm (dùng để scan code hoặc đăng nhập như chương trình zalo của zi...

Đọc tiếp