NEWS

[C#] Hướng dẫn code hiển thị thời gian thực trên Winform

[C#] Hướng dẫn code hiển thị thời gian thực trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10770 13:49:53, 14/07/2021C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách hiển thị thời gian thực Relative Time trên lập trình C#, Winform.

[C#] Show Relative Time in Winform

Relative Time là hiển thị thời gian thực giống như các bạn thấy các bài đăng trên facebook và phổ biến trên các website hiện giờ.

 • cách đây 1 phút
 • cách đây 10 giây
 • cách đây 1 tuần
 • cách đây 1 năm
 • ...

Các bạn xem giao diện demo ứng dụng:

relatvie_time_csharp

Đầu tiên, các bạn tạo cho mình một class RelativeTimeGenerator.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;


namespace RelativeTime
{
  public class RelativeTimeGenerator
  {
    public string GetRelativeTime(DateTime time)
    {
      TimeSpan difference = DateTime.UtcNow - time.ToUniversalTime();
      TimeSpan positive = TimeSpan.FromSeconds((int)Math.Abs(difference.TotalSeconds));

      if (positive.TotalSeconds == 0)
        return "Ngay bây giờ";

      string relativeTime = GetOffset(positive);
      string suffix = GetSuffix(difference);

      return string.Format("{0} {1}", suffix, relativeTime);
    }

    private string GetOffset(TimeSpan positive)
    {
      if (positive.Days >= 365)
        return GetOffsetWords(positive.Days / 365, "năm");
      else if (positive.Days >= 7)
        return GetOffsetWords(positive.Days / 7, "tuần");
      else if (positive.Days >= 1)
        return GetOffsetWords(positive.Days, "ngày");
      else if (positive.Hours >= 1)
        return GetOffsetWords(positive.Hours, "giờ");
      else if (positive.Minutes >= 1)
        return GetOffsetWords(positive.Minutes, "phút");
      else
        return GetOffsetWords(positive.Seconds, "giây");
    }

    private string GetOffsetWords(int offset, string unit)
    {      
      return string.Format("{0} {1}", offset, unit);
    }

    private string GetSuffix(TimeSpan difference)
    {
      return difference.TotalSeconds > 0 ? "cách đây" : "tương lai";
    }
  }
}

Và ở form main chúng ta sẽ sử dụng 1 timer được thực hiện chạy xem thời gian thực:

Code form1.cs:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace RelativeTime
{
  public partial class MainForm : Form
  {
    public MainForm()
    {
      InitializeComponent();
      DateInput.Value = TimeInput.Value = DateTime.Now;
    }
    private void DateInput_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ShowRelativeTime();
    }
    private void TimeInput_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ShowRelativeTime();
    }

    private void UpdateDisplayTimer_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      ShowRelativeTime();
    }
    private void ShowRelativeTime()
    {
      NowLabel.Text = DateTime.Now.ToString();
      var time = DateInput.Value.Date.Add(TimeInput.Value.TimeOfDay);
      RelativeTimeLabel.Text = new RelativeTimeGenerator().GetRelativeTime(time);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn code hiển thị thời gian thực trên Winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 10770 13:49:53, 14/07/2021C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.