NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Quartz lập lịch công việc hàng ngày

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Quartz lập lịch công việc hàng ngày
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11394 08:00:44, 18/09/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn sử dụng thư viện Quartz.NET version 2.6.1 để lập lịch để làm công việc gì đó hàng ngày trong lập trình C#.

[C#] Simple demo using Quartz.NET 

Yêu cầu: 

Ví dụ: Các bạn muốn hàng ngày vào lúc 7h00 sáng thì thực hiện công việc gởi email báo cáo.

Trong bài viết này, mình sẽ demo một ứng dụng nhỏ, là nhập số giờ và số phút vào, và đến thời gian đó, thì thực hiện một công việc gì tùy ý của các bạn.

Trong demo này, khi đến thời gian mình sẽ thực hiện job show message box lên.

Giao diện demo ứng dụng Quartz.NET:

lập lịch tự động csharp

1. Đầu tiên, các bạn cần import thư viện Quartz.NET từ nuget command vào với lệnh bên dưới

PM> Install-Package Quartz -Version 2.6.1

2. Tạo một class Scheduler.cs với nội dung như bên dưới

using Quartz;
using Quartz.Impl;

namespace Quartz.NET
{
  class Scheduler
  {
    IScheduler scheduler;
    IJobDetail job;
    ITrigger trigger;

    public void Start(int hour, int minute)
    {

      scheduler = StdSchedulerFactory.GetDefaultScheduler();
      scheduler.Start();
      job = JobBuilder.Create().Build();

      trigger = TriggerBuilder.Create()
        .WithDailyTimeIntervalSchedule
         (s =>
           s.WithIntervalInHours(24)
          .OnEveryDay()
          .StartingDailyAt(TimeOfDay.HourAndMinuteOfDay(hour, minute))
         )

        .Build();
      scheduler.ScheduleJob(job, trigger);
      
    }

    public bool checkScheduleStart()
    {
      scheduler = StdSchedulerFactory.GetDefaultScheduler();
      return scheduler.IsStarted;


    }

    public void Stop()
    {
      if (scheduler.IsStarted)
      {
        scheduler.Shutdown();
      }
    }
  }
}

3. Tạo một class Job.cs, ở class này chúng ta sẽ implement IJob của thư viện Quartz, ở class này chúng ta sẽ việc công việc cần thực hiện ở đây.

using System.Windows.Forms;

namespace Quartz.NET
{
  class Job : IJob
  {
    public void Execute(IJobExecutionContext context)
    {
      MessageBox.Show("Thực hiện Job");
    }
  }
}

4. Viết sự kiện cho nút bắt đầu và kết thúc trigger công việc hàng ngày

using System.Windows.Forms;

namespace Quartz.NET
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    Scheduler sc = new Scheduler();
    private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!sc.checkScheduleStart())
      {
        sc.Start(int.Parse(txt_hour.Text), int.Parse(txt_minute.Text));
        btnStart.Text = "Kết thúc";
      }
      else
      {
        sc.Stop();
        btnStart.Text = "Bắt đầu";
      }
    }
  }
}

HAPPY CODING heart

DOWNLOAD SOURCE

Tags: quartz.netschedule

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng thư viện Quartz lập lịch công việc hàng ngày
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 11394 08:00:44, 18/09/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.