NEWS

[C#] Hướng dẫn hiển thị Overlay Modal khi show Dialog winform

[C#] Hướng dẫn hiển thị Overlay Modal khi show Dialog winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5006 14:59:52, 06/03/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách tạo Overlay Modal cho các hộp thoại dialog: Color dialog, font dialog, open file dialog lập trình C# Winform.

[C#] Overlay Modal Show Dialog Winform

OverForm làm cho ứng dụng trông đẹp mắt và thân thiện với người sử dụng.

Các bạn có thể xem demo ứng dụng của mình dưới đây:

modal_open_dialog

Nhìn hình các bạn thấy khi người dùng bấm click vào colorDialog thì sẽ tạo ra một vùng overlay gray bao trùm nguyên form, làm cho form dialog của mình rõ nét lên.

Hình ảnh demo khi mở form OpenFileDialog()

modal_csharp

Thực ra ở lớp màn màu gray kia là một Panel, được set các thuộc tính Dock.Fill, và set Background color cho này màu black và Opacity => 0.5.

Khi các bạn muốn hiển thị chỉ cần gọi Panel.Show() và ẩn đi thì gọi Panel.Hide()

Đầu tiên để tạo được Overlay cho Panel các bạn tạo cho mình một class GlassyPanel.cs C#

public class GlassyPanel : Panel
  {
    const int WS_EX_TRANSPARENT = 0x20;

    int opacity = 60;

    public int Opacity
    {
      get
      {
        return opacity;
      }
      set
      {
        if (value < 0 || value > 100) throw new ArgumentException("Value must be between 0 and 100");
        opacity = value;
      }
    }

    protected override CreateParams CreateParams
    {
      get
      {
        var cp = base.CreateParams;
        cp.ExStyle = cp.ExStyle | WS_EX_TRANSPARENT;

        return cp;
      }
    }

    protected override void OnPaint(PaintEventArgs e)
    {
      using (var b = new SolidBrush(Color.FromArgb(opacity * 255 / 100, Color.Black)))
      {
        e.Graphics.FillRectangle(b, ClientRectangle);
      }

      base.OnPaint(e);
    }
  }

Panel này đã được Overlay sẵn

Và tiếp theo là source code C# cho Form_Main:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace OverlayDialog
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    GlassyPanel panel;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      panel = new GlassyPanel();
      panel.Width = 200;
      panel.Height = 300;
      panel.Dock = DockStyle.Fill;

      this.Controls.Add(panel);
      panel.Hide();
      panel.SendToBack();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void btn_showColor_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel.Show();
      panel.BringToFront();
      var colorDialog1 = new ColorDialog();
      if (colorDialog1.ShowDialog(this) == DialogResult.OK)
      {
        // colorOverlay = colorDialog1.Color;

      }
      panel.Hide();
      panel.SendToBack();
    }

    private void btn_OpenFile_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel.BringToFront();
      panel.Visible = true;

      using (var dlg = new OpenFileDialog())
      {
        if (dlg.ShowDialog(this) == DialogResult.OK)
        {
        }
      }
      panel.SendToBack();
      panel.Visible = false;
    }
  }
}

Thanks for watching!

 

DOWNLOAD SOURCE

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn hiển thị Overlay Modal khi show Dialog winform
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 5006 14:59:52, 06/03/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.