[C#] Hiển thị file trong Folder Window Explorer và Selected File

[C#] Hiển thị file trong Folder Window Explorer và Selected File
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3122 08:20:33, 23/11/2019C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn các mở Window Explorer và Selected File chúng ta chỉ định trong lập trình C# Winform.

[C#] Hiển thị file trong Folder Window Explorer và Selected File

Trong lập trình ứng dụng, khi các bạn download file về và hiển thị trên phần mở, và bây giờ bạn muốn click vào button thì sẽ mở Windows Explorer và tô đậm dòng File chúng ta vừa download về.

Trong Windows Explorer có cung cấp cho chúng ta cú pháp Select  trong params của Windows để chúng ta selected file.

Các bạn có thể mở CMD-DOS, hoặc Run Dialog chạy câu lệnh sau:

explorer.exe /select, "E:\Hinh_NV\7.jpg"

Khi các bạn thực hiện câu lệnh này, kết quả sẽ hiển thị như hình bên dưới đây:

selected_file_explorer

Trong C#, các bạn sử dụng Function ExploreFile() sau và truyền vào đường dẫn file để thực hiện.

public bool ExploreFile(string filePath) {
  if (!System.IO.File.Exists(filePath)) {
    return false;
  }
  
  filePath = System.IO.Path.GetFullPath(filePath);
  System.Diagnostics.Process.Start("explorer.exe", string.Format("/select,\"{0}\"", filePath));
  return true;
}

Thanks for watching!

Tags: selected file folder open c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hiển thị file trong Folder Window Explorer và Selected File
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 3122 08:20:33, 23/11/2019C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.