NEWS

[C#] Tìm kiếm xem danh sách từ khóa có tồn tại trong đoạn văn bản hay không

[C#] Tìm kiếm xem danh sách từ khóa có tồn tại trong đoạn văn bản hay không
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1236 11:13:05, 04/07/2023C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm danh sách từ khóa có tồn tại trong đoạn văn không bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Bài toán này chúng ta cũng thường hay sử dụng.

Để xử lý bài này đơn giản chúng ta sử dụng Regex trong lập trình C#.

Ví dụ: 

List<string> words = new List<string> { "apple", "banana", "orange" };
string sentence = "I have an orange and a container of fruits.";

Mình có một danh sách các từ khóa bao gồm: apple, banna, orange.

và mình muốn kiểm tra nó có tồn tại một trong những từ này ở câu "sentence" không, chúng ta sử dụng Regex như ở bên dưới:

Source code C#:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text.RegularExpressions;

public class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    List<string> words = new List<string> { "apple", "banana", "orange" };
    string sentence = "I have an orange and a container of fruits.";

    bool containsWord = ContainsWordFromList(sentence, words);
    Console.WriteLine(containsWord);
  }

  public static bool ContainsWordFromList(string sentence, List<string> words)
  {
    string pattern = @"\b(" + string.Join("|", words.Select(Regex.Escape)) + @")\b";
    return Regex.IsMatch(sentence, pattern, RegexOptions.IgnoreCase);
  }
}

Ở đoạn code trên nó trả về True nếu tìm thấy, và trả về False nếu không tìm thấy.

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Tìm kiếm xem danh sách từ khóa có tồn tại trong đoạn văn bản hay không
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1236 11:13:05, 04/07/2023C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.