NEWS

[C#] Hướng dẫn cắt chuỗi LEFT, MID, RIGHT dùng hàm Substring trong lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn cắt chuỗi LEFT, MID, RIGHT dùng hàm Substring trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 78147 08:16:18, 26/10/2017C#   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Substring C# để cắt chuỗi giống Excel hỗ trợ ba hàm: LEFT, RIGHT, MID.

Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu hàm Substring.

Cú pháp: string string.substring(int startIndex,int length)

Ví dụ: Mình sẽ có dãy chuỗi như sau:

Var string = "ABCDEFG"

1. HÀM LEFT C#

Bây giờ mình sẽ sử  dụng cắt chuỗi từ trái sang phải lấy ra 3 ký tự: (ABC)

string somestring = "ABCDEFG";
string newstring = somestring.Substring(0, 3);

// kết quả trả về ABC

2. HÀM RIGHT C#

Tiếp tục mình sẽ dùng hàm Substring để lấy 3 ký tự cuối (EFG)

string somestring = "ABCDEFG";
string newstring = somestring.Substring(somestring.Length-3, 3);

// kết quả: EFG

3. HÀM MID C#

Mình sẽ lấy ra 3 ký tự (BCD)

string somestring = "ABCDEFG";
string newstring = somestring.Substring(1, 3);

// kết quả: BCD

HAVE FUN :)

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn cắt chuỗi LEFT, MID, RIGHT dùng hàm Substring trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 78147 08:16:18, 26/10/2017C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.