Bài viết mới

[C#] Hướng dẫn cắt chuỗi LEFT, MID, RIGHT dùng hàm Substring trong lập trình Csharp

[C#] Hướng dẫn cắt chuỗi LEFT, MID, RIGHT dùng hàm Substring trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10391 08:16:18, 26/10/2017CSHARP   In bài viết

Bài viết hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Substring C# để cắt chuỗi giống Excel hỗ trợ ba hàm: LEFT, RIGHT, MID.

Đầu tiên, mình sẽ giới thiệu hàm Substring.

Cú pháp: string string.substring(int startIndex,int length)

Ví dụ: Mình sẽ có dãy chuỗi như sau:

Var string = "ABCDEFG"

1. HÀM LEFT C#

Bây giờ mình sẽ sử  dụng cắt chuỗi từ trái sang phải lấy ra 3 ký tự: (ABC)

string somestring = "ABCDEFG";
string newstring = somestring.Substring(0, 3);

// kết quả trả về ABC

2. HÀM RIGHT C#

Tiếp tục mình sẽ dùng hàm Substring để lấy 3 ký tự cuối (EFG)

string somestring = "ABCDEFG";
string newstring = somestring.Substring(somestring.Length-3, 3);

// kết quả: EFG

3. HÀM MID C#

Mình sẽ lấy ra 3 ký tự (BCD)

string somestring = "ABCDEFG";
string newstring = somestring.Substring(1, 3);

// kết quả: BCD

HAVE FUN :)

Tags: cắt chuỗi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn cắt chuỗi LEFT, MID, RIGHT dùng hàm Substring trong lập trình Csharp
Đăng bởi: Thảo meo - Lượt xem: 10391 08:16:18, 26/10/2017CSHARP   In bài viết

THẢO LUẬN BÀI VIẾT

PHẦN MỀM LẤY TIN BẤT ĐỘNG SẢN

phần mềm lấy tin tự động bất động sản

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.