NEWS

[C#] Giới thiệu Component WebView2 của Microsoft

[C#] Giới thiệu Component WebView2 của Microsoft
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3924 14:52:18, 07/07/2022C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẻ tiếp tục giới thiệu đến các bạn WebView2 thư viện Edge của Microsoft giải pháp thay thế cho web brower default trên Visual Studio.

[C#] Webview2 Edge Microsoft replace Webbrowser

Lúc trước mình đã có giới thiệu đến các bạn nhiều thư viện trình duyệt thay thế Web Brower để có thể các trang web hiện đại hiện nay như: Reactjs, Angular...

Như CefSharp, DotNetBrower... các bạn có thể tìm bài viết này trên website của mình.

winforms-app

Đầu tiên, các bạn có thể cài đặt thư viện này về từ Nuget

PM> Install-Package Microsoft.Web.WebView2 -Version 1.0.1305-prerelease

Mình đã test thử và thấy thư viện load các trang web đời mới rất tốt, hỗ trợ javascript, css3 các kiểu.

Để mở một trang web các bạn chạy đoạn code C# sau:

private void goButton_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (webView != null && webView.CoreWebView2 != null)
  {
   webView.CoreWebView2.Navigate(addressBar.Text);
  }
}

Với addressBar.Text là Textbox mình truyền địa chỉ trang web mà bạn muốn truy cập vào.

Hình ảnh sơ đồ sự kiện của WebView2:

navigation-events

Ví dụ: Excute javascript trên webview2

void EnsureHttps(object sender, CoreWebView2NavigationStartingEventArgs args)
{
  String uri = args.Uri;
  if (!uri.StartsWith("https://"))
  {
   webView.CoreWebView2.ExecuteScriptAsync($"alert('{uri} is not safe, try an https link')");
   args.Cancel = true;
  }
}

Kết quả:

winforms-https

 

Thanks for watching!

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Giới thiệu Component WebView2 của Microsoft
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 3924 14:52:18, 07/07/2022C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.