NEWS

Hướng dẫn đọc file text *.txt trực tiếp vào ứng dụng bằng Csharp.

Hướng dẫn đọc file text *.txt trực tiếp vào ứng dụng bằng Csharp.
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14013 23:01:04, 14/12/2015C#   In bài viết

Bình thường, khi bạn viết một ứng dụng đọc file, thường thì bạn mở ứng dụng lên rồi chọn đường dẫn đến file text, xml hay file bất kỳ để đọc, hôm nay,mình xin hướng dẫn các bạn viết ứng dụng đọc trực tiếp, double click vào file text tự động đọc file text vào ứng dụng của mình.

Video tham khảo:

Đầu tiên các bạn import những thư viện này vào:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows;
using System.Windows.Forms;

- Viết sự kiện cho form load

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    string[] args = System.Environment.GetCommandLineArgs();
    string filePath = args[0];
    for (int i = 0; i <= args.Length - 1; i++)
    {
      if (args[i].EndsWith(".exe") == false)
      {
        richTextBox1 .Text = System.IO.File.ReadAllText(args[i],
        Encoding.Default);
      }
    }
  }

- Viết sự kiện application startup

 private void Application_Startup(object sender, StartupEventArgs e)
  {
    string[] args = System.Environment.GetCommandLineArgs();
    string filePath = args[0];
  }


  }

- Viết một sự kiện starup

 public sealed class StartupEventArgs : EventArgs
  {

  }

Chúc các bạn thành công! hãy nhớ like and share nha các bạn.

heart Mọi câu hỏi các bạn vui lòng đặt câu hỏi vào http://hoidap.laptrinhvb.net heart

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hướng dẫn đọc file text *.txt trực tiếp vào ứng dụng bằng Csharp.
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 14013 23:01:04, 14/12/2015C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.