[C#] Hướng dẫn chỉnh màu Gamma màn hình hệ thống (Monitor Calibration)

[C#] Hướng dẫn chỉnh màu Gamma màn hình hệ thống (Monitor Calibration)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1934 09:35:48, 05/02/2020C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh màu Gamma của màn hình hệ thống trong lập trình C# (Monitor Calibration Gamma)

Vậy Gamma Screen là gì?

Chắc các bạn đã từng thấy trên các màn hình máy tính thường có nút chỉnh Gamma.

Khi các bạn bấm vào nút gamma trên màn hình sẽ hiển thị cho chúng ta chỉnh theo hệ màu RGB (Red, Green, Blue) với giá trị từ: 1=> 255.

Hình ảnh thường chỉnh gammar trên màn hình monitor:

gamma_csharp_demo

Với bài này, mình sẽ giúp các bạn cách chỉnh màu này trên ứng dụng C#. 

Giao diện demo ứng dụng:

gammar_csharp

Source code Clibration monitor C#:

using System;
using System.Collections;
using System.Drawing;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;


namespace Calibrize
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    [DllImport("user32.dll")]
    public static extern IntPtr GetDC(IntPtr hWnd);

    [DllImport("gdi32.dll")]
    public static extern bool SetDeviceGammaRamp(IntPtr hDC, ref RAMP lpRamp);

    [StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet = CharSet.Ansi)]
    public struct RAMP
    {
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 256)]
      public UInt16[] Red;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 256)]
      public UInt16[] Green;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 256)]
      public UInt16[] Blue;
    }

    public static void SetGamma(int gamma)
    {
      if (gamma <= 256 && gamma >= 1)
      {
        RAMP ramp = new RAMP();
        ramp.Red = new ushort[256];
        ramp.Green = new ushort[256];
        ramp.Blue = new ushort[256];
        for (int i = 1; i < 256; i++)
        {
          int iArrayValue = i * (gamma + 128);

          if (iArrayValue > 65535)
            iArrayValue = 65535;
          ramp.Red[i] = ramp.Blue[i] = ramp.Green[i] = (ushort)iArrayValue;
        }
        SetDeviceGammaRamp(GetDC(IntPtr.Zero), ref ramp);
      }
    }

   

    private void trackBar1_Scroll(object sender, EventArgs e)
    {
      int g = trackBar1.Value;
      label1.Text = g.ToString();
      SetGamma(g);
    }
  }
}

Thanks for watching!

DOWNLOAD SOURCE

Tags: monitor calibration c#gamma c#

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn chỉnh màu Gamma màn hình hệ thống (Monitor Calibration)
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 1934 09:35:48, 05/02/2020C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.