NEWS

[C#] Hướng dẫn sử dụng định dạng chuỗi với String.Format

[C#] Hướng dẫn sử dụng định dạng chuỗi với String.Format
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8432 07:45:34, 29/12/2018C#   In bài viết

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách format định dạng chuỗi trong hàm ToString() của lập trình C#.

Phương thức ToString() có thể chấp nhận một chuỗi tham số để chỉ ra cách mà đối tượng sẽ tự định dạng khi chuyển về dạng chuỗi. Trong lời gọi phương thức String.Format(), chuỗi định dạng được truyền sau vị trí, ví dụ, “{0:##}”. Chuỗi trong cặp ngoặc nhọn là {argumentIndex[,alignment][:formatString]}. Nếu tham số alignment là dương, chuỗi sẽ được chèn thêm vào bên phải để lấp đầy chiều dài xác định, nếu là âm, nó sẽ được chèn trái.

String_Datetime

 

Formatting String

Không có nhiều cách định dạng áp dụng cho chuỗi. Chỉ có định dạng tùy chọn chèn/căn lề. Các tùy chọn này cũng có hiệu lực cho các tham số với bất kì kiểu nào.

example

output

String.Format(“–{0,10}–“, “test”); —      test–
String.Format(“–{0,-10}–“, “test”); –test      —

 

Formatting number

Định dạng chuỗi phụ thuộc vào ngôn ngữ (văn hóa). Ví dụ, định dạng một chuỗi tiền tệ trên laptop của tôi sẽ trả về kết quả là £9.99, định dạng chuỗi tiền tệ trên một máy thiết lập vùng US sẽ trả về $9.99.

 

specifier

type

format

output
(double 1.2345)

output
(int -12345)

c currency {0:c} £1.23 -£12,345.00
d decimal
(whole number)
{0:d} System.FormatException -12345
e exponent / scientific {0:e} 1.234500e+000 -1.234500e+004
f fixed point {0:f} 1.23 -12345.00
g general {0:g} 1.2345 -12345
n number {0:n} 1.23 -12,345.00
r round trippable {0:r} 1.23 System.FormatException
x hexadecimal {0:x4} System.FormatException ffffcfc7

 

Custom number formatting

specifier

type

format

output
(double 1234.56)

0 zero placeholder {0:00.000} 1234.560
# digit placeholder {0:#.##} 1234.56
. decimal point placeholder {0:0.0} 1234.6
, thousand separator {0:0,0} 1,235
% percentage {0:0%} 123456%

Bổ sung thêm các nhóm tách biệt; điều này hữu ích cho các định dạng khác nhau , dựa trên giá trị của tham số truyền vào. Ví dụ:

String.Format(“{0:£#,##0.00;(£#,##0.00);Nothing}”, value);

Kết quả sẽ trả về là “£1,240.00” nếu truyền vào 1243.56.  Nó sẽ xuất ra cùng định dạng trong cặp ngoặc nếu giá trị là âm “(£1,240.00)”, và sẽ xuất ra “Nothing” nếu giá trị là zero.

 

Date formatting

Định dạng ngày tháng phụ thuộc rất nhiều vào culture information được truyền vào. Các ví dụ dưới đây cho thấy kết quả khi sử dụng culture là UK.

specifier

type

output
(June 8, 1970 12:30:59)

d Short Date 08/06/1970
D Long Date 08 June 1970
t Short Time 12:30
T Long Time 12:30:59
f Full date and time 08 June 1970 12:30
F Full date and time (long) 08 June 1970 12:30:59
g Default date and time 08/06/1970 12:30
G Default date and time (long) 08/06/1970 12:30:59
M Day / Month 8 June
r RFC1123 date string Mon, 08 Jun 1970 12:30:59 GMT
s Sortable date/time 1970-06-08T12:30:59
u Universal time, local timezone 1970-06-08 12:30:59Z
Y Month / Year June 1970

 

Custom date formatting

specifier

type

output
(June 8, 1970 12:30:59)

dd Day 08
ddd Short Day Name Mon
dddd Full Day Name Monday
hh 2 digit hour 12
HH 2 digit hour (24 hour) 12
mm 2 digit minute 30
MM Month 06
MMM Short Month name Jun
MMMM Month name June
ss seconds 59
tt AM/PM PM
yy 2 digit year 70
yyyy 4 digit year 1970
: seperator, e.g. {0:hh:mm:ss} 12:30:59
/ seperator, e.g. {0:dd/MM/yyyy} 08/06/1970

 

Bảng trên là các định dạng thời gian theo vùng thông dụng nhất.

 

Culture information

String.Format() cũng cung cấp overload chấp nhận một tham số CultureInfo, được dùng như một IFormatProvider. Điều này quan trọng khi thử viết các chương trình có thể được phân phối trên nhiều vùng văn hóa khác nhau. Ví dụ, các tên tháng sẽ thay đổi theo thiết lập cục bộ trong máy của bạn. Thay vì gọi đơn giản gọi phương thức String.Format(), bạn nên chú ý đến việc dùng overload này. Nếu bạn không muốn xác định culture, bạn có thể dùng System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture. Điều này sẽ đặt thiết lập định dạng mặc định là English, thay thế cho culture trong thread hiện tại.

Theo YinYang

THÔNG TIN TÁC GIẢ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

[C#] Hướng dẫn sử dụng định dạng chuỗi với String.Format
Đăng bởi: Thảo Meo - Lượt xem: 8432 07:45:34, 29/12/2018C#   In bài viết

CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

Đọc tiếp
.